485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

19.9.2022
Připravte se na nový způsob a rozsah vedení průběžné evidence odpadů.

Dostaňte své znalosti do formy

Vypsali jsme pro Vás podzimní kurzy, které kurzy budou o zcela novém způsobu a rozsahu vedení průběžné evidence a používání nových kódů pro nakládání s odpady dle přílohy č. 5 a 6 nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a evidenčních kódů ve znění vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Nové povinnosti vyplývající z přechodných ustanovení zákona o odpadech a prováděcí vyhlášky k němu jsou účinné již od 1. 1. 2023, proto je nejvyšší čas připravit se na nový způsob a rozsah vedení průběžné evidence a používání nových kódů pro nakládání s odpady.

Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce
→ nová odpadová legislativa a její dopad na praxi

PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

Podstatné změny v evidenci odpadů a nové povinnosti pro provozovatele zařízení
→ nová odpadová legislativa a její dopad na praxi

PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum
→ seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

Povinnosti v podnikové ekologii v praxi 
→ novinky v legislativě ochrany životního prostředí

PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

Obecní systémy odpadového hospodářství 
→ obecně závazná vyhláška o obecním systému OH a o zpoplatnění komunálního odpadu, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

iKURZ: Nakládání s odpady ze stavebnictví a podstatné změny v jejich evidenci od 1. 1. 2023

PŘIHLÁSIT SE: online

iKURZ: Nakládání s odpady ze zdravotnictví ve světle nových povinností

PŘIHLÁSIT SE: online

iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem a co vše se mění ve vedení evidence od 1. 1. 2023

PŘIHLÁSIT SE: online

iKURZ: Nakládání s autovraky po 1. 1. 2023 - zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť
→ zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť

PŘIHLÁSIT SE: online

iKURZ: Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, vč. kalů podle nové legislativy
→ povinnosti původců a zpracovatelů BRO, vč. kalů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a prováděcími předpisy

PŘIHLÁSIT SE: online

 

Těšíme se na Vás.

Kompletní nabídku seminářů najdete zde

 

Věděli jste, že?

Pro Vás namlouváme naše odborné články, abyste se mohli vzdělávat v oblastech ochrany životního prostředí i bez čtení. Pusťte si náš nejnovější audio článek Biologicky rozložitelné odpady, třeba po cestě do práce a nebo při úklidu domácnosti. Přehrát si můžete i ostatní články, které najdete na našem webu.