Obecní systémy odpadového hospodářství- obecně závazná vyhláška o obecním systému OH a o zpoplatnění komunálního odpadu, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Popis

Seminář je určen nejenom pro samosprávu, ale i pro státní správu. Seznámíme Vás s problematikou obecních systémů, upozorníme na chyby při tvorbě obecně závazných vyhlášek o obecním systému a vyhlášek o místních poplatcích za komunální odpad a upozorníme na rozdíly v kompetencích obecních úřadů a úřadů na obcích s rozšířenou působností – práva a povinnosti státní správy a samosprávy.

Včas vás upozorníme i na další povinnosti stanovené ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady platné od 1. 1. 2023 (např. třídění objemného odpadu nebo novinky ve vedení průběžné evidence u původců, ale i v zařízení sběrného dvora).

Cena 3 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202217

Téma:

Provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu občan - obec a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu. Poradíme, jak správně zpracovat obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami a také jak správně zařazovat odpady produkované občany a jak zapojit podnikatele do obecních systémů. Dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a vysvětlíme rozdíly nové úpravy zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích.

Vysvětlíme změny v komunitním kompostování a nové povinnosti při jejich provozu. Pomůžeme Vám najít rezervy v třídění odpadu, aby vaše obec mohla splnit nové limity vytřídění komunálních odpadů.

Probereme společně, kdy je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo vám postačí sběrné místo, co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku či zda musí obec zajistit třídění objemného odpadu.

Zodpovíme dotazy a probereme také kompetence obecních úřadů při kontrolách a projednávání přestupků.

Obsah:

 • Aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • Oběhové hospodářství a cíle OH
 • Definice odpadu a pojmy OH
 • Povinnosti původce/obce
 • Katalog odpadů & zařazování odpadů
 • Obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • Oddělené soustřeďování komunálních odpadů, vč. objemného odpadu
 • Komunitní kompostování
 • Školní sběr - obec & škola
 • Oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • Evidence odpadů a ohlašování v r. 2023
 • Kontroly v odpadovém hospodářství & projednávání přestupků
 • Rozdíly ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
1.11.2022 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Jitka LochovskáObjednat
2.11.2022 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Jitka LochovskáObjednat