Společenská odpovědnost

Jsme zodpovědná a důvěryhodná společnost, která přebírá odpovědnost za své působení v regionálním i národním měřítku. Máme ambice být spolehlivým partnerem pro své okolí prostřednictvím vytváření a udržování hodnot, za které se cítíme být odpovědní.

Produkty a služby

- jsme odpovědní za kvalitu poskytovaných produktů a řešení
- naše poslání je překračovat očekávání zákazníků
- hodnotu pro zákazníky vytváříme tím, že poskytujeme nejspolehlivější a
  nejefektivnější řešení
- kriticky posuzujeme a průběžně zlepšujeme vše, co děláme
- jsme transparentní, čestní, dodržujeme náš etický kodex, působíme ve
  shodě s legislativou

 

Zaměstnanci

- jsme zodpovědným zaměstnavatelem
- naše služby realizujeme prostřednictvím zkušeného a silného týmu
- zasazujeme se o zvyšování hrdosti našich zaměstnanců za sounáležitosti
  k firmě
- nediskriminujeme, vyznáváme princip rovných příležitostí

 

Svět kolem nás

- sdílíme odpovědnost za okolní svět
- své zkušenosti a dovednosti poskytujeme i ku prospěchu okolí
- snižujeme dopady na životní prostředí
- podporujeme neziskový sektor

Podporujeme:

 

Již více než 15 let jsme sponzory Ceny Josefa Vavrouška k uctění památky našeho předního ekologa, bývalého ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul.

 

Cena se uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného rozvoje a za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních a ekonomických problémů. Cílem ceny je především zviditelnit konkrétní aktivity a počiny ve prospěch udržitelného rozvoje a životního prostředí, které mohou být dobrým příkladem pro ostatní.

 

Jsme rádi, že můžeme prospět dobré věci. Fotografie z udílení cen za rok 2015 až 2020 naleznete zde.

konto bariéry 77  Světluška

 

 

Každý rok přispíváme na Konto Bariéry a Světlušku zakoupením vánočních pohlednic a kalendářů, kterými můžeme potěšit naše zákazníky.

 

 

 

 

 

Finančně pomáháme Nadaci Euronisa, která podporuje sociální projekty v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.