485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Společenská odpovědnost

Jsme zodpovědná a důvěryhodná společnost, která přebírá odpovědnost za své působení v regionálním i národním měřítku. Máme ambice být spolehlivým partnerem pro své okolí prostřednictvím vytváření a udržování hodnot, za které se cítíme být odpovědní.

Zaměstnanci

- jsme zodpovědným zaměstnavatelem
- naše služby realizujeme prostřednictvím zkušeného a silného týmu
- zasazujeme se o zvyšování hrdosti našich zaměstnanců za sounáležitosti
  k firmě
- nediskriminujeme, vyznáváme princip rovných příležitostí

 

Svět kolem nás

- sdílíme odpovědnost za okolní svět
- své zkušenosti a dovednosti poskytujeme i ku prospěchu okolí
- snižujeme dopady na životní prostředí
- podporujeme neziskový sektor

Podporujeme:

 

Již více než 15 let jsme sponzory Ceny Josefa Vavrouška k uctění památky našeho předního ekologa, bývalého ministra životního prostředí, který v roce 1995 tragicky zahynul.

 

Cena se uděluje za aktivní prosazování trvale udržitelného rozvoje a za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních a ekonomických problémů. Cílem ceny je především zviditelnit konkrétní aktivity a počiny ve prospěch udržitelného rozvoje a životního prostředí, které mohou být dobrým příkladem pro ostatní.

 

Jsme rádi, že můžeme prospět dobré věci. Fotografie z udílení cen za rok 2015 až 2021 naleznete zde. Přečtěte si závěrečnou zprávu, která shrnuje, co vše se během uplynulého ročníku událo a jaké jsou další plány.

konto bariéry 77  Světluška

 

 

Každý rok přispíváme na Konto Bariéry a Světlušku zakoupením vánočních pohlednic a kalendářů, kterými můžeme potěšit naše zákazníky.

 

 

 

 

 

Finančně podporujeme Sdružení na ochranu ohrožených dětí

 

 

 

 

 

Pravidelně podporujeme Jedličkův ústav v Liberci, který poskytuje sociální služby osobám s tělesným a kombinovaným postižením od 3 let. 

 

 

Již mnoho let finančně podporujeme Frank Bold - mezinárodní tým právníků a advokátů, který mj. poskytuje bezplatnou právní podporu v oblasti životního prostředí, veřejného práva a boje s korupcí. 

 

 

 

Dlouhodobě podporujeme provoz liberecké zoologické zahrady.  Naše logo můžete již mnoho let vidět nad pavilonem šimpanzů a také v krásném tropickém pavilonu plném vegetace a poletujícího ptactva, protože sponzorujeme ohrožený druh šípové žáby - pralesničku strašnou. 

 

Od roku 2020 také podporujeme  projekt, který prezentuje myšlenku partnerství a spolupráce v oblasti ochrany přírody.  Velký strom biodiverzity, který zdobí na pět set svítících lístků z foukaného českého křišťálu. Co lístek, to originál, který získá každý sponzor, jenž podpoří zoologickou zahradu v Liberci částkou vyšší než 10 000 Kč. Lístek s pískovaným jménem nebo logem sponzora svítí v koruně stromu dvanáct měsíců. Po roce je v dárkové kazetě předán sponzorovi jako výraz úcty a poděkování. Zdobí prostory hlavního vstupu do ZOO. A ten "inisoftí" je už mezi nimi.

 

 

 

Od roku 2022 finančně podporujeme Hospic sv. Zdislavy v Liberci, který poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní podporu nevyléčitelným či těžce nemocným klientům.