Aktuálně z INISOFT

Novinky z legislativy

  • 27.12.2016Vyhláška 437/2016 Sb.Tato vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě nahrazuje vyhlášku 382/2001 Sb.
  • 21.12.2016Sdělení MŽP k přepravě nebezpečných odpadů v roce 2017Smyslem tohoto sdělení je zajištění jednotného výkladu k plnění ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů od 1. ledna 2017.
  • 1.12.2016Vyhláška 387/2016 Sb.Tato vyhláška mění vyhlášku 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Novinky ze software

INISOFT v číslech

4033
firem
246
institucí
1 898
účastníků
našich seminářů
za poslední rok
11 524
hotline asistencí
za poslední rok