485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ESPI 9 pro KÚ, ČIŽP a SFŽP

Program ESPI 9 vychází ze zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád, v platném znění) a je upraven s ohledem na specifické požadavky zákona č. 541/2020 Sb. (o odpadech, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon a zohledňuje požadavky evidence správních řízení vzhledem k Příloze č. 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a jejímu exportu na MŽP, KÚ apod. v Datovém standardu MŽP. Je propojen s textovým editorem MS Word a sdílí společné databázové jádro (adresář organizací, číselníky apod.) s programem EVI 9.

Dále program umožňuje vytvářet evidenci zařízení ke sběru, využívání a odstraňování odpadů, přidělovat identifikační čísla zařízení, sehrávat hlášení o provozu zařízení a dopravců, exportovat ohlášená data do systému ISOH.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Na každého, kdo vede správní řízení, čeká celá řada úskalí a legislativních smyček, které si mnohdy i navzájem odporují. Cílem programu ESPI je především pomoci uživateli orientovat se ve správních řízeních, protože právě orientace v již vedených nebo ukončených správních řízeních může zásadním způsobem ovlivnit další postup správního orgánu.

Uplatnění programu ESPI - Evidence správních řízení

Vzhledem k tomu, že v programu ESPI lze evidovat jakýkoliv spis a ze zadaných dat vygenerovat jakýkoliv dokument (podle uživatelem zvolené šablony), můžete program ESPI využít v těchto oblastech:

  • vedení správních řízení v oblasti ekologie a odpadů a evidence zařízení dle zákona o odpadech
  • transportovat evidovaná a sehraná data do systému ISOH
  • vedení agendy vyjádření pro potřeby dotčených orgánů veřejné správy (např. při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení)
  • vedení agendy nejrůznějších stanovisek pro potřeby dotčených orgánů veřejné správy nebo jiných žadatelů
  • vedení agendy vyřizování stížností
  • vedení agendy vyřizování petic
ODPADY Praha

Speciální řešení pro Magistrát hl. města Prahu a jednotlivé ÚMČ.
 

Krajské úřady

Řešení pro krajské úřady.

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám