485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

Tento specializovaný program umožňuje všem organizacím, které nakládají s odpady (původci, oprávněné osoby), i poradenským firmám vytvářet elektronicky průběžnou evidenci odpadů, přepravy NO a to podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. (o podrobnostech nakládání s odpady), č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů), č. 352/2005 Sb. (elektroodpady), č. 352/2008 Sb. (autovraky). Ze zadaných údajů lze automaticky sestavit Roční hlášení o odpadech a odeslat do ISPOP (elektronicky v datovém formátu = datový standard MŽP = hlášení ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a to jednotlivě i hromadně. Zároveň lze z programu vytvářet výkazy pro ČSÚ i pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023 → využijte náš nový  Informační systém ENVITA

 

EVI PROVOZ

Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

Program EVI Provoz je určen firmám s jednou provozovnou (bez ohledu na to, zda se jedná o sídlo firmy dle obchodního rejstříku nebo o samostatnou provozovnu). Program umožňuje evidovat odpady pouze u jednoho subjektu (jedna evidence).

Základní funkčnost programu je popsána modulem Evidence odpadů, program lze dále rozšířit o další volitelné moduly.

Potřebujete-li evidovat za více provozoven (více evidencí) pod jedním IČO, pak zvolte program EVI Firma nebo EVI Komplet.

Cena od 4 490 Kč

EVI FIRMA

Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

Program EVI Firma je určen pro firmu s více provozovnami (více evidencí). Program umožňuje evidovat odpady více provozoven jedné firmy (s jedním IČO). Základní verze programu umožňuje evidenci dvou provozoven (dvě evidence). Počet evidencí můžete volitelně rozšířit až do neomezené verze.

Základní funkčnost programu je popsána modulem Evidence odpadů, program lze dále rozšířit o další volitelné moduly.

Potřebujete-li evidovat odpady více firem s různým IČO, pak zvolte program EVI Komplet.

Cena od 6 490 Kč

EVI KOMPLET

Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

Program EVI Komplet je určen pro firmy a podnikatele, kteří buď vedou evidenci odpadů komerčně pro jiné subjekty nebo pro firmy holdingového typu (s více IČO). Program tedy umožňuje evidovat odpady více subjektů s různými IČO. Základní verze programu umožňuje evidenci 2 subjektů nebo 2 provozoven (dvě evidence). Počet dalších evidencí (libovolných IČO či provozoven) můžete zvyšovat postupně až na neomezenou verzi programu (více než 15 IČO či evidencí).

Základní funkčnost programu je popsána modulem Evidence odpadů. Všechny typy programů je možno dále rozšířit o další volitelné moduly. Pokud už jste uživateli programu EVI 8, můžete jeho funkčnosti rozšířit na vyšší typ programu za zvýhodněné ceny, které Vám sdělí pracovníci obchodního oddělení.

Cena od 8 990 Kč

Evidence odpadů
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Autovraky
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Elektroodpady
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
OLPNO – Evidence a ohlašování přepravy NO
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Fakturace
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Hromadné operace
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
ILNO – Identifikační listy nebezpečných odpadů
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
SQL Přehledy
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Výkazy EKO-KOM
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Zpětný odběr elektrozařízení
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Zpětný odběr použitých výrobků
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
ZPO/PIO – Základní popis odpadu / Písemné informace o odpadu
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
IRZ - Integrovaný registr znečišťování
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Provozní celky
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
IMPORT
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023
Partner
 • Podpora programu EVI 8 byla ukončena k datu 1. 1. 2023

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám