485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Společnost ELTE Group je naším dodavatelem telemetrických zařízení, hardware a software. Společně vytváříme komplexní řešení pro chytrý svoz odpadů ve městech a obcích. Více informací na www.odpady.cz.

Dlouhodobě spolupracujeme s těmito školami:

S Technickou univerzitou v Liberci spolupracujeme již několik let. Někteří její absolventi u nás pracují a někteří nám dodávají odborné služby. Technické univerzitě v Liberci poskytujeme ekologické poradenství. V roce 2017 jsme se stali jejími partnery, konkrétně s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a tak se naše spolupráce stala ještě těsnější a intenzivnější. Absolventům nabízíme uplatnění v naší společnosti a to v několika oborech a zároveň umožňujeme praktickou přípravu studentům.
V roce 2016 jsme s Univerzitou v Hradci Králové navázali spolupráci a pro studenty připravili přednášku o našich softwarových produktech.
S Albrechtovou střední školou v Českém Těšíně jsme uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci, poskytnuli jsme školení lektorům a nabídli licence programu EVI 8 pro potřeby výuky.

Naše společnost inzeruje a publikuje své odborné články na těchto portálech:

Výsledek obrázku pro enviweb Enviweb – ekologický portál
Odpady Časopis Odpady
Výsledek obrázku pro odpadové fórum Odpadové fórum
Výsledek obrázku pro třetí ruka Třetí ruka (CEMC)
Výsledek obrázku pro průmyslová ekologie Průmyslová ekologie
 Odpady-portal.sk (PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.)