iKURZ: Nakládání s odpady ze stavebnictví a podstatné změny v jejich evidenci od 1. 1. 2023

Popis

Již druhým rokem dopadá na původce i zpracovatele stavebních a demoličních odpadů řada nových povinností, přičemž další spolu s přechodnými ustanoveními nové legislativy přibývají. Již od příštího roku nastanou podstatné změny v evidenci odpadů, zejména u provozovatelů zařízení ke zpracování odpadů. Ti budou zároveň muset do konce r. 2023 obnovit své souhlasy k provozování zařízení. Souběžně ministerstva (MŽP a MPO) připravují další prováděcí předpisy pro nakládání s výkopovými zeminami a pro výrobu paliv z odpadů.

Cena 2 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202214

Téma:

Dozvíte se

 • co je ve stavebnictví odpad a co vedlejší produkt, co lze recyklovat a co opětovně použít
 • jak nakládat s výkopovými zeminami
 • jak správně zařadit odpad a jaké jsou nové podmínky a povinnosti pro vedlejší produkt a ukončení režimu odpadů
 • jaký je legální postup nakládání se všemi produkty vzniklými při výstavbě nebo demolici stavby
 • jak můžete jako zpracovatelé stavební odpady vyvést z odpadového režimu, tedy např. vyrobit z nich volně prodejné recykláty, a to včetně povinností daných dalšími právními předpisy
 • za jakých podmínek budete moci vaše recyklační zařízení dál provozovat a jak postupovat při obnovení povolení k provozu zařízení
 • co je nového při použití odpadů na povrchu terénu
 • jak nakládat s vybouranými asfalty
 • jaké zásadní změny nastanou ve vedení průběžné evidence od 1. 1. 2023
 • jak se bude od r.2024 ohlašovat a co musíte hlásit již nyní
 • nulové hlášení
 • které odpady lze ukládat na skládky a jaké poplatky za to zaplatíte

Obsah:

 • působnost zákona 
 • základní pojmy
 • vedlejší produkt x neodpad x surovina x opětovné použití 
 • povinnosti původce
 • povinnosti při nakládání se stavebními odpady
 • povolení provozu zařízení & revize povolení provozu zařízení
 • podmínky využití a recyklace stavebních a demoličních odpadů – nové limity stanovené vyhláškou
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • ukázky vedení průběžné evidence od r. 2023
 • skládkování & poplatek za ukládání odpadů na skládky
 • přechodná ustanovení

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 25 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 25 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
6.1.2023 od 9:00 onlineIng. Markéta MiklasováObjednat