iKURZ: Nakládání s autovraky po 1. 1. 2023- zásadní změny pro provozovatele autovrakovišť

Popis

Toto školení je o zásadních změnách v povinnostech, které klade nový zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb., ve znění prováděcí vyhlášky pro provozovatele autovrakovišť dle vyhlášky č. 345/2021 Sb. Podíváme se společně na často kontrolované oblasti a zaměříme se také na přípravu pro vedení průběžné evidence odpadů od 1. 1. 2023.

Cena 2 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202213

Téma:

 • nové pojmy a terminologie (zákony a vyhlášky)
 • časté chyby z pohledu provozu zařízení ke sběru nebo zpracování vozidel s ukončenou životností
 • platnosti souhlasů současných zařízení (zákon vs. metodický pokyn)
 • evidence materiálů a částí k opětovnému použití
 • rozlišení zařízení ke sběru nebo ke zpracování vozidel s ukončenou životností
 • požadavky na provoz zařízení z pohledu provozních řádů
 • obsah dat zasílaných do informačního systému pro odhlašování vozidel s ukončenou životností
 • změny potvrzení o převzetí vozidla
 • související tématika
  • princip odstranění odstaveného vozidla
  • problematická zákoutí provozovatele autovrakovišť (odsátí klimatizačního systému, kapacity zařízení, zařazování odpadů aj.)
  • výjimka z povinnosti kamerového záznamu
  • předání vozidla s ukončenou životností ke zvláštním účelům
 • změny ve vedení průběžné evidence odpadů od 1. 1. 2023
  • příjem vozidla s ukončenou životností do zařízení
  • zpracování vozidla s ukončenou životností
  • demontáž opětovně použitelných dílů
  • předání odpadů
  • vznik odpadů z vlastního provozu zařízení (komunální odpady apod.)
  • způsob vyplnění nových položek na listu č. 2 a 3
  • vyplnění listu č. 4
  • obecné informace – změny a novinky

Obsah:

 • působnost zákona a vyhlášky
 • základní pojmy
 • provoz zařízení
 • katalog činností
 • povinnosti při převzetí vozidla
 • povinnosti při předávání odpadů
 • mísení odpadu, shromažďování, neoddělené soustřeďování, skladování
 • změny v evidenci odpadů a v ohlašování
 • přechodná ustanovení
 • metodická doporučení MŽP, návody aj.

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
3.11.2022 od 9:00 onlineBc. Jiří TichýObjednat