485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Informační systém Mercurius jsme vytvořili v letech 2013 - 2015 pro Českou obchodní inspekci (ČOI). Ta ho používá jako hlavní kontrolní systém pro svou činnost. IS Mercurius lze provozovat všude tam, kde se uplatňuje podobný proces: sledovaná legislativa, plánována akce, plán kontroly, realizace kontroly v terénu, zpracování kontroly, místní nebo správní řízení, statistiky, reporty, propojení se spisovou službou, dokumentace, šablony dokumentů …

Mercurius pro ČOI

IS Mercurius v roce 2015 získal 1. místo v soutěži Egovernment the best 2015 a stal se finalistou v soutěžiIT projekt roku 2015. Je složen ze dvou klientů, kteří se vzájemně doplňují:

 • Lehký klient dostupný přes internetových prohlížeč
 • Terénní klient (inspektory přezdívaný Turista) instalovaný na noteboocích inspektorů

Lehký klient

Je statistický a evidenční systém postavený nad centrální databází. Přístup do něj mají dle svých oprávnění všichni zaměstnanci ČOI a mohou zadávat a prohlížet data z těchto modulů:

 • Provedené kontroly
 • Přijatá podání od spotřebitelů (dle doporučení Evropské komise)
 • Přijaté stížnosti na postup ČOI
 • Kontrolované subjekty a spolupracující partneři
 • Mimosoudní řešení sporů (ADR)
 • Správní řízení
 • Skladové evidence odebraných vzorků a zajištěných padělků
 • Reporting (tiskové sestavy statistik a seznamů za jednotlivé moduly)
 • Rozhraní pro přímé zadávání SQL dotazů (získávání dat pro specifické otázky, analýzy a export otevřených dat)

Součástí evidence kontrol jsou data o ukládaných opatřeních (pokuty, zákazy, zajištění ad.) a průběhu kontroly (kontrolní nákupy, kontrolovaná legislativa, zjištěné závady, spolupráce s jinými orgány ad.). Jednotlivé evidence zahrnují i pracovní postupy pro podporu zaměstnanců při výkonu agendy, v případě správních řízení také znalostní systém pro pomoc s určením vhodné výše pokuty.

Terénní klient (Turista)

Je program pro podporu práce při výkonu v terénu. Jedná se o program, který funguje i bez připojení na internet. Obsahuje průvodce kontrolou, který ze zadaných údajů automaticky generuje úřední dokumenty:

 • Protokol o kontrole nebo Úřední záznam v rozsahu dle platného zákona o kontrole
 • Protokol o odběru vzorků
 • Záznam o zajištění zboží (padělků)
 • Záznam o zákazu prodeje zboží včetně jeho přílohy
 • Příkaz na místě (doklad o uložení pokuty)

Textový popis průběhu a výsledků kontroly se provádí v připojeném editoru MS Word se speciálními funkčními tlačítky. Tato tlačítka vkládají předdefinované texty obohacené o data zadaná v průvodci kontrolou. Veškerá data a vytvořené dokumenty z kontroly odevzdává inspektor do centrální databáze (Lehkého klienta) v okamžiku, kdy je připojen do počítačové sítě (tedy odkudkoliv). Všechny dokumenty jsou uloženy a elektronicky podepsány a tak již není zapotřebí jejich skenování.

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám