485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

Projekt EVI

Společnost INISOFT s.r.o. realizuje projekt Nový software pro evidenci odpadů a přepravy nebezpečných odpadů EVI, jehož cílem je náhrada stávajícího software EVI 8. Výsledkem by měl být především modernější systém pro zákazníky, který lépe obstojí na současném trhu. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Projekt SOH

Společnost INISOFT s.r.o. realizuje projekt Vývoj Systému odpadového hospodářství SOH spol. INISOFT, jehož cílem je vytvoření systému pro řízení provozu zařízení ke sběru odpadů, k jejich svozu a také k jejich využívání. Výsledkem by měl být především provozní software pro občany, obce, města a firmy působící v oblasti odpadového hospodářství. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.