485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Specializovaný program vytvořený podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Umožňuje vedení průběžné evidence odpadů pomocí všech potřebných číselníků, Katalogu odpadů, kódů nakládání, Registru zařízení, Registru ekonomických subjektů aj. a následnou tvorbu elektronického ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP. Dále program disponuje rozsáhlou datábází identifikačních listů nebezpečných odpadů a štítků pro označení nádob. Z programu lze ohlašovat přeprava nebezpečných odpadů do SEPNO, vytvářet dokumenty pro ADR a čtvtletní výkazy pro AOS EKO-KOM.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

ENVITA je komplexní řešení evidence odpadů nové generace. Se software ENVITA máte veškerou agendu spojenou s odpadovým hospodářstvím na jednom místě.

 

Více informací na www.envita.cz:

 

 

 

 

 Pokud máte zájem o demoverzi, kontaktujte nás pro přidělení dočasné licence. Instalační balíček stáhnete pomocí tlačítka Inastalace a demoverze zdarma.

ODPADY
 • průběžná evidence odpadů
 • tvorba a odeslání ročního hlášení na ORP přes ISPOP
 • hromadná generace průběžné evidence partnerským organizacím
 • tvorba individuálních přehledů nad průběžnou evidencí odpadů
ILNO
 • tisk štítků a označení sběrových nádob
 • ADR dle aktuálních předpisů
 • tvorba vlastních šablon
OLPNO
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do SEPNO
 • automatická tvorba evidence odpadů
 • tisk OLPNO (ohlašovací list přepravy) a dodacích listů
 • hromadná tvorba OLPNO ze šablony, hromadné ohlášení 
EKO-KOM
 • evidence odpadů pro výkaz EKO-KOM
 • tvorba čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích odpadu  pro obce a pro oprávněné osoby
AUTOVRAKY
 • evidence vybraných i ostatních autovraků
 • odeslání autovraku do MA ISOH
 • tisk dokladů o převzetí autovraku
 • odeslání fotografií autovraků
ZPO / PIO
 • evidence základních popisů odpadů
 • evidence a vytváření písemných informací o odpadech
 • pro oprávněné osoby – kontrola a evidence přijatých popisů odpadů
IMPORT
 • import ze software třetích stran (INISOFT mini a nový formát INISOFT XML)
ELEKROODPADY
 • průběžná evidence elektroodpadů
 • roční hlášení (příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
PARTNER
 • odesílání partnerských přehledů za zvolené období na e-mailové adresy vybraných subjektů prakticky pomocí jednoho tlačítka
KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
 • NOVÁ POVINNOST dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 - průběžná evidence množství rostlinných zbytků přijatých do komunitní kompostárny
ReUse
 • evidence příjmu a výdaje předmětů, včetně jejich automatické propagace ve webovém prostředí
 • tvorba daňových dokladů
 • správa a inventarizace pokladny
 • řádná skladová a obchodní evidence
 • více informací o modulu ReUse

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ