485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Specializovaný program vytvořený podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností. Umožňuje vedení průběžné evidence odpadů pomocí všech potřebných číselníků, Katalogu odpadů, kódů nakládání, Registru zařízení, Registru ekonomických subjektů aj. a následnou tvorbu elektronického ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP. Dále program disponuje rozsáhlou datábází identifikačních listů nebezpečných odapdů a štítků pro označení nádob. Z programu lze ohlašovat přeprava nebezpečných odpadů do SEPNO, vytvářet dokumenty pro ADR a čtvtletní výkazy pro AOS EKO-KOM.

 

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

ENVITA je komplexní řešení evidence odpadů nové generace. Se software ENVITA máte veškerou agendu spojenou s odpadovým hospodářstvím na jednom místě.

 

Více informací na www.envita.cz:

 Pokud máte zájem o demoverzi, kontaktujte nás pro přidělení dočasné licence. Instalační balíček stáhnete pomocí tlačítka Inastalace a demoverze zdarma.

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ