• "Spolupráci se společností INISOFT jsme vyhodnotili jako vysoce úspěšnou. Charakteristickým rysem je pro ni pružnost reakce na případné změny, profesionalita a osobní přístup k zákazníkovi."

  Vladimír Fuchs
  oddělení EDV
  FCC Česká republika, s.r.o.

 • „S programem EVI 8 jsme nadmíru spokojeni, pomáhá nám plnit povinnosti, které pro nás vyplývají  z legislativy v oblasti nakládání s odpady. Stejně tak bych chtěl vyzdvihnout servisní podporu na plně profesionální úrovni, díky které mám jistotu bezchybného vedení evidence a vždy aktuálního programu.“

  Ing. Radim Špringl
  vedoucí technického oddělení
  Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

 • „Na softwaru EVI 8 nás od počátku zaujalo jeho promyšlené prostředí a snadné ovládání, což nám významně usnadňuje plnění legislativních povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Oceňujeme také velmi vstřícný přístup zaměstnanců společnosti INISOFT.“

  Radek Veselý
  senior specialista IMS
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 • „Se společností INISOFT spolupracujeme k naší plné spokojenosti již řadu let. Programy EVI 8 využíváme k plnění všech evidenčních a ohlašovacích povinností vyžadovaných zákonem o odpadech a to nejen pro naši společnost, ale též i pro naše klienty. Provozní program SKLAD Odpadů nám usnadňuje a optimalizuje provoz na našich vybraných zařízeních. Neodmyslitelnou součástí naší spolupráce je také pravidelné vzdělávání naší společnosti v oblasti aktuální legislativy a to právě prostřednictvím lektorů společnosti INISOFT."

  Ing. Petra Kuntová
  project manager
  AVE odpadové hospodářství s.r.o.

 • „Začali jsme využívat odpadových SW i dalších služeb této přední renomované české firmy a jsme velice spokojeni se všemi produkty, které nám usnadnili každodenní práci a zvýšili jistotu zajištění všech legislativních požadavků. Vážíme si i vstřícného přístupu všech pracovníků fy. INISOFT při zavádění produktů i průběžné komunikaci.“

  Tomáš Zázvorka
  waste management specialist
  Mondi Štětí a.s.