485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

 • "Spolupráci se společností INISOFT jsme vyhodnotili jako vysoce úspěšnou. Charakteristickým rysem je pro ni pružnost reakce na případné změny, profesionalita a osobní přístup k zákazníkovi."

  Vladimír Fuchs
  oddělení EDV
  FCC Česká republika, s.r.o.

 • „S programem EVI 8 jsme nadmíru spokojeni, pomáhá nám plnit povinnosti, které pro nás vyplývají  z legislativy v oblasti nakládání s odpady. Stejně tak bych chtěl vyzdvihnout servisní podporu na plně profesionální úrovni, díky které mám jistotu bezchybného vedení evidence a vždy aktuálního programu.“

  Ing. Radim Špringl
  vedoucí technického oddělení
  Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

 • „Na softwaru EVI 8 nás od počátku zaujalo jeho promyšlené prostředí a snadné ovládání, což nám významně usnadňuje plnění legislativních povinností v oblasti ochrany životního prostředí. Oceňujeme také velmi vstřícný přístup zaměstnanců společnosti INISOFT.“

  Radek Veselý
  senior specialista IMS
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

 • „Se společností INISOFT spolupracujeme k naší plné spokojenosti již řadu let. Programy EVI 8 využíváme k plnění všech evidenčních a ohlašovacích povinností vyžadovaných zákonem o odpadech a to nejen pro naši společnost, ale též i pro naše klienty. Provozní program SKLAD Odpadů nám usnadňuje a optimalizuje provoz na našich vybraných zařízeních. Neodmyslitelnou součástí naší spolupráce je také pravidelné vzdělávání naší společnosti v oblasti aktuální legislativy a to právě prostřednictvím lektorů společnosti INISOFT."

  Ing. Petra Kuntová
  project manager
  AVE odpadové hospodářství s.r.o.

 • „Velice si vážíme výborné spolupráce  s Vámi, resp. s Vašimi erudovanými pracovníky v oblasti IT i legislativy odpadů, kteří nám jsou kdykoli v případě potřeby k dispozici a připraveni řešit naše problémy, dotazy i připomínky vč. nadstandardní pomoci při ohlašování.

  Další nespornou výhodou naší spolupráce je možnost využití zákaznické péče i v oblasti poskytování aktuálních informací o změnách v legislativě, vč. pořádání pravidelných školení, ale i realizace nezávislých auditů provozu našeho odpadového hospodářství realizovaných kolegy z Vaší dceřiné společnosti INISOFT Consulting.“

  Mgr. Jan Koubský
  CI and Quality Manager
  Mondi Štětí a.s.

 • "Za pomoci manuálu v centru informací (CI) a videonávodu jsem převedla data z EVI do ENVITY a odeslala oznámení za naši firmu na celkem 527 obcím přes DS. Vše máte vzorově vysvětleno do všech detailů, hlášení mi odešla bez nejmenších problémů. Děkuji Vám za perfektní program, neumím si ani představit toto dělat ručně. Čest vaší práci."

  Ing. Alena Pazderková
  Odpadový hospodář
  EKOPRON - METAL s.r.o.