485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Jak nakládat s kovovým odpadem a co vše se mění ve vedení evidence od 1. 1. 2023

Popis

Seminář je určen pro všechny kdo nakládá s kovovým odpadem. Nový zákon o nakládání s odpady se zabývá povinnostmi původců, kterým tento odpad vzniká, ale také povinnostmi oprávněných osob, kterým může odpad vznikat, nebo s kovovým odpadem nakládají. Jedná se o svoz, shromažďování, skladování a zpracování. Probereme změny v zákoně o odpadech, ale především končící přechodná ustanovení, jako je např. nový formát vedení průběžné evidence odpadů, dle prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Cena 2 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202215

Téma:

Dozvíte se

 • jaké povinnosti vznikají původci odpadů
 • jaké povinnosti vznikají provozovateli zařízení, kde se s odpady nakládá
 • co je v podstatné pro přepravu a jak je to s provozem mobilního zařízení
 • podmínky vedení evidence odpadů

Obsah:

 • zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a jeho problematika
 • povinnosti původců odpadů
  • nepodnikající fyzické osoby
  • fyzické a právnické osoby podnikající
 • povinnosti oprávněných osob
  • převzetí kovového odpadu
  • co smí, nebo nesmí provozovatel stacionárního zařízení
  • povinnost kamerového systému
 • přestupky provozovatele zařízení
 • katalog činností nakládání s odpady
 • zařízení k využití odpadů, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení
 • způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím
 • vyhláška č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů a změny v jejich zařazování
 • vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
  • vybrané kovové odpady
  • přílohy týkající se nakládáním s kovovým odpadem
 • příklady vedení průběžné evidence:
  • podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 273/2021 Sb.
  • v zařízeních ke sběru a úpravě odpadů (třídění, dotřídění, lisování)
  • v zařízeních s upuštěním od odděleného soustřeďování

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Michal Horník

  Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 15 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor