485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon a zohledňuje požadavky evidence správních řízení vzhledem k Příloze č. 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a jejímu exportu na MŽP, KÚ apod. v Datovém standardu MŽP. Pomocí maker je propojen s textovým editorem MS Word a sdílí společné databázové jádro (adresář organizací, číselníky apod.) s programem EVI 8. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Program ESPI 8 vychází ze zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád, v platném znění) a je upraven s ohledem na specifické požadavky zákona č. 541/2020 Sb. (o odpadech, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek.

Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení, na základě předem vytvořených šablon generovat rozhodnutí, vyjádření a další předpřipravené dokumenty. Zohledňuje požadavky evidence správních řízení vzhledem k Příloze č. 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a jejímu exportu na MŽP, KÚ apod. v Datovém standardu MŽP. Je propojen s textovým editorem MS Word a OO Writer a sdílí společné databázové jádro (adresář organizací, číselníky apod.) s programem EVI 8.

Na každého, kdo vede správní řízení, čeká celá řada úskalí a legislativních smyček, které si mnohdy i navzájem odporují. Cílem programu ESPI je především pomoci uživateli orientovat se ve správních řízeních, protože právě orientace v již vedených nebo ukončených správních řízeních může zásadním způsobem ovlivnit další postup správního orgánu.

Uplatnění programu ESPI - Evidence správních řízení

Vzhledem k tomu, že v programu ESPI lze evidovat jakýkoliv spis a ze zadaných dat vygenerovat jakýkoliv dokument (podle uživatelem zvolené šablony), můžete program ESPI využít v těchto oblastech:

  • vedení správních řízení v oblasti ekologie a odpadů
  • vedení evidence kontrol
  • vedení agendy vyjádření pro potřeby dotčených orgánů veřejné správy (např. při územním, stavebním nebo kolaudačním řízení)
  • vedení agendy nejrůznějších stanovisek pro potřeby dotčených orgánů veřejné správy nebo jiných žadatelů
  • vedení agendy vyřizování stížností
  • vedení agendy vyřizování petic

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám