485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ESPIO pro KÚ a ORP

Program ESPIO vychází ze zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád, v platném znění) a je upraven s ohledem na specifické požadavky zákona č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek.

Umožňuje správním orgánům průběžné vedení evidence správních řízení na základě předem vytvořených šablon. Pomocí maker je propojen s textovým editorem MS Word.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Na každého, kdo vede správní řízení, čeká celá řada úskalí a legislativních smyček, které si mnohdy i navzájem odporují. Cílem programu ESPIO je především pomoci uživateli orientovat se ve správních řízeních, protože právě orientace v již vedených nebo ukončených správních řízeních může zásadním způsobem ovlivnit další postup správního orgánu.

Uplatnění programu ESPIO - Evidence správních řízení v oblasti ochrany ovzduší

Vzhledem k tomu, že v programu ESPIO lze evidovat jakýkoliv spis a ze zadaných dat vygenerovat jakýkoliv dokument (podle uživatelem zvolené šablony), můžete program ESPIO využít v těchto oblastech:

  • vést evidenci vydaných rozhodnutí v oblasti ochrany ovzduší s vazbou na sídlo a příslušnou provozovnu žadatele (lze evidovat i další účastníky)
  • k jednotlivým záznamům (spisům) je možné připojit libovolné soubory (např. žádost),
  • vytvářet konkrétní dokumenty z předem připravených šablon,
  • archivovat všechny vytvořené dokumenty přímo v databázi programu případně ve složce síťového disku
  • ze zadaných záznamů lze sestavovat různé přehledy podle území, žadatelů, ustanovení, zdrojů, uživatelů apod.
  • propojení na Registr ekonomických subjektů R.E.S. i na ISZR pro automatické zadávání, kontrolu a synchronizaci již zadaných subjektů
  • možnost propojení s IS spisové služby
  • možnost propojení na systém identity managementu (systém správy uživatelských účtů)
  • automatické publikování vydaných povolení, stanovisek, závazných stanovisek podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší na internetových stránkách Vašeho úřadu

Propojení s aplikací ESPIOweb

Webová aplikace ESPIOweb pracuje s databází ESPIO a poskytuje z ní výstupy na internetu pro veřejnost ve smyslu §30 zákona č. 201/2012 Sb.

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám