485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

 

ENVITA Obec

 

Pro potřeby měst a obcí jsme vytvořili specializovaný software ENVITA Obec s balíčkem funkcí za výhodnou cenu, se kterým snadno splníte legislativní povinnosti a získáte klíčová data o odpadech na pár kliknutí.

S ENVITA Obec zvládnete: 

 

ENVITA Obec obsahuje tyto moduly:

 

ODPADY
 • průběžná evidence odpadů
 • tvorba a odeslání ročního hlášení na ORP přes ISPOP
 • možnost rozšíření o modul Hromadné operace – hromadná generace průběžné evidence partnerským organizacím / úprava více záznamů najednou
 • možnost rozšíření o modul Uživatelské přehledy – tvorba individuálních přehledů nad průběžnou evidencí odpadů, uložení definovaných přehledů pro opakované použití
 • tvorba individuálních přehledů nad průběžnou evidencí odpadů
 • videonávod – vytvoření dávky odpadu a hromadné vytvoření dávek odpadů
HROMADNÉ OPERACE PRO ODPADY
 • hromadná generace průběžné evidence partnerským organizacím / úprava více záznamů najednou
ILNO
 • tisk štítků a označení sběrových nádob
 • ADR dle aktuálních předpisů
 • tvorba vlastních šablon
 • videonávod – jak pracovat s modulem
OLPNO
 • ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do SEPNO
 • automatická tvorba evidence odpadů
 • tisk OLPNO (ohlašovací list přepravy) a dodacích listů
 • hromadná tvorba OLPNO ze šablony, hromadné ohlášení
 • možnost rozšíření o modul Hromadné operace – hromadná tvorba OLPNO ze šablony, hromadné ohlášení / oprava / potvrzení do SEPNO, hromadný tisk (OLPNO, DL, ADR)
 • videonávod – jak pracovat s modulem
ZPO / PIO
 • evidence základních popisů odpadů
 • evidence a vytváření písemných informací o odpadech
 • pro oprávněné osoby – kontrola a evidence přijatých popisů odpadů
HLÍDAČ REGISTRU ZAŘÍZENÍ A OBCHODNÍKŮ
 • hlídá a upozorňuje na změny provedené v Registru zařízení, obchodníků a spisů 
 • aktualizován na denní bázi – veškeré změny v Registru zařízení, obchodníků a spisů jsou neprodleně aktualizovány, bez nutnosti zapínat program ENVITA
 • automatické notifikace – upozornění o změnách i blížícím se konci souhlasu zašle na zvolené e-mailové adresy a pomocí notifikací v programu
 • možnost vytvoření vlastního upozornění – například pro konec platnosti smlouvy, garantované ceny, školení BOZP, cejchování váhy a další důležitá upozornění pro Vaše interní potřeby
 • pořízení modulu zdarma – platba v rámci servisního poplatku
 • více informací o modulu Hlídač registru zařízení a obchodníků
 • videonávod – jak pracovat s modulem
UŽIVATELSKÉ PŘEHLEDY
 • tvorba individuálních přehledů nad průběžnou evidencí odpadů, uložení definovaných přehledů pro opakované použití
IMPORT
 • import ze software třetích stran (INISOFT mini a nový formát INISOFT XML)
RES PLUS
 • oprávněné osoby a zařízení s IČZ dle Registru zařízení MŽP
 • provozovny původců s IČP dle Živnostenského rejstříku MPO
 • vyhledávač subjektů
 • automatické kontroly povolených odpadů
EKO-KOM
 • evidence odpadů pro výkaz EKO-KOM
 • tvorba čtvrtletních výkazů o celkovém množství a druzích odpadu  pro obce a pro oprávněné osoby
 • videonávod – tvorba výkazu za obec
KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA
 • NOVÁ POVINNOST dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 541/2020 - průběžná evidence množství rostlinných zbytků přijatých do komunitní kompostárny
KOMUNÁLNÍ ODPADY PŘIJATÁ OZNÁMENÍ
 • evidence a zpracování obdržených hlášení (podává se do 15. 1.) o množství a druhu komunálního odpadu převzatého od občanů
INDIKÁTORY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • snadné sestavení Souboru informací o odpadovém hospodářství obce a Soustavy indikátorů za účelem jejich zveřejnění na Vašich webových stránkách ve smyslu § 60 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a aktuální metodiky MŽP

 

 

Evidence odpadů a ohlašování v roce 2024 v kostce – jednoduchý manuál pro města a obce

 

+

Pokud se zabýváte odpadovým hospodářstvím měst a obcí, pusťte si třetí díl našeho podcastu INIVOR, ve kterém se dozvíte odpovědi (nejen) na tyto otázky:

Napište nám, ozveme se Vám

 

 

Sdílejte tuto stránku: