485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vychází ze zákona č. 185/2001 Sb. a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Umožňuje obcím s rozšířenou působností ověřovat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady od původců a oprávněných osob, zpracovávat sehráváním datových souborů z ISPOP regionální databázi o produkci a nakládání s odpady. Dále umožňuje vést evidenci přepravy  za jednotlivé roky. Z evidence odpadů a přepravy lze v programu vytvářet řadu přehledů a tiskových sestav a dále exportovat regionální data na Ministerstvo životního prostředí resp. CENIA do systému ISOH, na krajské úřady do systému EVI 9, na ČIŽP a ČSÚ. Prohlášení o shodě – program je v souladu s vyhláškou č. 529/2006 Sb. řádně certifikován.

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Program EVI 8  Obec slouží pro výkon státní správy a pro plnění povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností vyplývajících ze zákona o odpadech. Program umožňuje importovat data o odpadech ze systému ISPOP a dále exportovat data do systému ISOH. Obsahuje:

  • Číselníky – katalog odpadů, kódy nakládání, PSČ, ZÚJ, katastry, CZ-NACE, CZ-NUTS, a další...
  • Výstupy – Průběžná evidence odpadů pro obec, export Ročních hlášení o odpadech v Datovém standardu MŽP, výkaz ODP 5-01 pro ČSÚ, výkazy pro EKO-KOM a.s., identifikační listy NO, tisky štítků pro hromadnou korespondenci, úřední, uživatelské a SQL přehledy s výstupem do MS Office, OpenOffice.org a XML (každou tiskovou sestavu je možné uložit do formátu RTF nebo HTML).

 

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OBCHOD@INISOFT.CZ

 

Napište nám, ozveme se Vám