485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Neuspokojilo Vás žádné krabicové řešení?

Realizujeme vývoj software pro podniky všech velikostí i pro samosprávné celky a státní správu. Naše řešení respektují všechny existující systémy i firemní procesy a přihlíží k možnostem dalšího rozvoje.

Naše společnost se při realizaci speciálních informačních systémů na zakázku může opřít především o více než 20 let zkušeností s vývojem SW pro zákazníky různých velikostí. Hlavní důraz při řešení je přitom vždy kladen na komplexnost služeb spojených s realizací, od podrobné analýzy potřeb a situace zákazníka vč. její dokumentace, přes zajištění všech etap vývoje a implementace, po podporu uživatelů při nasazení a rozběhnutí. Na základě analýzy Vašich procesů navrhneme systém šitý přesně na míru postihující všechny klíčové činnosti potřebné k Vašemu úspěchu na trhu. Navržený a realizovaný systém bude plně reflektovat poslední technologické trendy na trhu informačních technologií a naše zkušenosti s jejich implementací v prostředí našich klientů. Garance termínů, rozpočtu a kvality je pro nás samozřejmostí.

Tvoříme desktopové, webové i mobilní aplikace pomocí nejmodernějších metodik a technologií založených převážně na platformě MS .NET. Umíme převzít zodpovědnost za Váš program ať už je kódovaný v PHP, Javě, Delphi, C#,C/C++, ASP. Databázové aplikace programujeme nejčastěji pro servery MS SQL, Oracle nebo Firebird.

Nejčastěji realizujeme tyto zakázkové úpravy

Převodní můstky do účetnictví

Nabízíme Vám možnost exportu a importu dat (Vydané faktury nebo Podklady pro účetnictví: příjemky, výdejky, prodejky), do kteréhokoliv účetního software. Ušetříte spoustu času a eliminujete chybovost při současném přepisování faktur.         

Přehledy na míru Vašim potřebám

Chybí Vám konkrétní detailní přehled? Připravíme pro Vás zakázkové SQL přehledy napříč různými agendami přesně podle Vašich představ.  Například jednotlivé položky skladových pohybů za nastavené období.  Zobrazení počátečního stavu odpadu a pole s vypočítaným údajem o stavu skladu po přírůstku dané položky a mnoho dalších.

Propojení se závorami, docházkovým software a rozpoznávání RZ

Propojení našeho software SKLAD Odpadů 8 s dalšími systémy. Propojení Vám umožní například automatizovaný noční provoz, kdy po načtení váhy vozidla na příjezdu, odjezdu a zaznamenání typu odpadu, řidiče pomoci terminálu s čipovou kartou a zaznamenání SPZ vozidla prostřednictvím kamerového systému, můžeme zajistit bezobslužný noční provoz. 

Platba kartou

Pro usnadnění a urychlení Vaší práce – rychlý a bezpečný způsob platby
S modulem Elektronická fakturace / elektronizace dokumentů  dojde k usnadnění administrativy, odbourání papírových dokladů a tím i zlevnění celého procesu.

Elektronické zasílání dokumentů

Zjednodušení a modernizace procesu využívání programu SKLAD Odpadů 8
Možnost vydávat všechny typy provozních dokladů elektronicky.

Import

Prostřednictvím funkce importu dat do agend skladových pohybů z programů třetích stran, Vám zakázková úprava umožní import dat do evidence na jednotlivých zařízeních v programu SKLAD Odpadů 8

Fakturace a evidence skladových pohybů v cizí měně

Program SKLAD Odpadů 8 v kombinaci se zakázkovou úpravou umožňuje uživateli fakturovat (včetně přepočtu základu daně dle cen v cizí měně) a evidovat skladové pohyby v cizí měně. Více informací o této zakázkové úpravě se dozvíte v našem Centru Informací.

Neváhejte nás kontaktovat