Neuspokojilo Vás žádné krabicové řešení?

Nechte si vytvořit software na zakázku

Promluvte si s námi o svých potřebách

Realizujeme vývoj software pro podniky všech velikostí i pro samosprávné celky a státní správu. Naše řešení respektují všechny existující systémy i firemní procesy a přihlíží k možnostem dalšího rozvoje.

Naše společnost se při realizaci speciálních informačních systémů na zakázku může opřít především o více než 20 let zkušeností s vývojem SW pro zákazníky různých velikostí. Hlavní důraz při řešení je přitom vždy kladen na komplexnost služeb spojených s realizací, od podrobné analýzy potřeb a situace zákazníka vč. její dokumentace, přes zajištění všech etap vývoje a implementace, po podporu uživatelů při nasazení a rozběhnutí. Na základě analýzy Vašich procesů navrhneme systém šitý přesně na míru postihující všechny klíčové činnosti potřebné k vašemu úspěchu na trhu. Navržený a realizovaný systém bude plně reflektovat poslední technologické trendy na trhu informačních technologií a naše zkušenosti s jejich implementací v prostředí našich klientů. Garance termínů, rozpočtu a kvality je pro nás samozřejmostí.

Tvoříme desktopové, webové i mobilní aplikace pomocí nejmodernějších metodik a technologií založených převážně na platformě MS .NET. Umíme převzít zodpovědnost za Váš program ať už je kódovaný v PHP, Javě, Delphi, C#,C/C++, ASP. Databázové aplikace programujeme nejčastěji pro servery MS SQL, Oracle nebo Firebird.

Zabýváme se rovněž systémovou analýzou a provádíme softwarový audit.

S našimi aplikacemi pracuje mnoho tisíc uživatelů z řad velkých průmyslových podniků i sektoru služeb po celé České republice. Mezi naše významné klienty dále patří: všech 205 obcí s rozšířenou působností, všech 13 krajských úřadů a MHMP, Ministerstvo životního prostředí a jeho resortní organizace (ČIŽP, SFŽP, CENIA), Česká obchodní inspekce a další organizace.

Chcete obdržet podrobné informace o službách a řešeních naší společnosti?

Máte zájem o zaslání předběžné kalkulace pro Váš zamýšlený projekt?

Neváhejte nás kontaktovat!