Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum- seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají

Popis

Tento seminář je zaměřený na nakládání s odpady v praxi určený pro začínající odborníky v odpadovém hospodářství.
Prezentovány budou základní a nejdůležitější povinnosti a novinky vyplývající z odpadové legislativy aplikované do praxe.

V obecné rovině Vás seznámíme se způsobem a rozsahem vedení povinných provozních záznamů, hlášení a evidencí.

Absolvováním semináře se budete snáze orientovat v legislativě odpadového hospodářství. Je vhodný jak pro původce odpadů, tak i pro oprávněné osoby.

Cena 3 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202211

Téma:

Společně nahlédneme pod pokličku nového zákona o odpadech, který komplexně upravuje pravidla odpadového hospodářství v souvislostech s prováděcí vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. Nadefinujeme základní povinnosti původce, vysvětlíme terminologii a naučíme Vás vedení průběžné evidence odpadů. Dostaneme se až k ročnímu hlášení o produkci a nakládání s odpady a budeme se věnovat také ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.  Ukážeme Vám na příkladech, jak pracovat s centrálním Registrem zařízení v Informačním systému odpadového hospodářství (ISOH). Řekneme Vám co je to Centrální registr životního prostředí (CRŽP) a Informační systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Obsah:

  • Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., - povinnosti vyplývající ze zákona.
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., - jak zákonu porozumět.
  • Vyhláška o katalogu odpadů a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů č. 8/2021 Sb., - zařazování odpadů zvládne každý, ať už sám nebo s pomocí.
  • Co jsou základní pojmy - odpad, vedlejší produkt, způsoby nakládání s odpady, původce, oprávněná osoba, obchodník, zprostředkovatel.
  • Vedení evidence odpadů a podání ročního hlášení, včetně používání IČP a IČZ.
  • Příklady z praxe, příprava na kontrolu státních orgánů -  jak je dobré být důsledně důsledný.
  • Základní povinnosti v ostatních složkách životního prostředí v kostce:

IRZ

Obaly

CHLaS

Ovzduší

Voda

PZH

ZHEÚ

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 16:00 se třemi přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení i oběd a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý z účastníků školení od nás obdrží osvědčení o absolvování školení. Těšíme se na vás. Kurz je určen pro všechny zájemce.

  • Ing. Michal Horník

    Pojďme si povídat o odpadech, jejich evidenci, ohlašování a povinnostech pramenících z jejich vzniku neformálně. Legislativa v praxi nás baví.

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
13.9.2022 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Michal HorníkObjednat
14.9.2022 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Michal HorníkObjednat