Povinnosti v podnikové ekologii v praxi- novinky v legislativě ochrany životního prostředí

Popis

Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek, co nás čeká v roce 2022 a 2023? Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii.
Těšíme se na diskuzi, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí a odpovědi na otázky, které Vás trápí.

Cena 3 960,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202212

Obsah:

Odpady:
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2023

 • Provoz mobilních zařízení.
 • Povinnosti původců při předání odpadů dopravci.
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů z přechodných ustanovení.
  • Evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání.
  • Evidence při povolení mísení odpadů.
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití.
 • Jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob.
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení.
 • Předání a převzetí odpadů.
 • Odpady předávané do obecního systému.
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče.
 • Odpadní olej.
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady.

Obaly

 • Problematické typy obalů a jejich zařazení z pohledu systému AOS EKO-KOM a.s.
 • Změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 • Změna zákona o obalech.

Vody:
Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP

 • Odběry vod a vypouštění – kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla.
 • Rozhodnutí a povolení.
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda.
 • Ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38.
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření.
 • Vývoz bezodtoké jímky – doklad o vývozu a jeho rozsah.

Ovzduší:

 • Regulované látky a F-plyny – kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP.
 • Změny zákona č. 201/2022 Sb., o ochraně ovzduší pro rok 2022/2023.

Výrobky s ukončenou životností:

 • Definice elektrozařízení, zda výrobek/komponenta splňuje či nesplňuje definici elektrozařízení zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

Chemické látky:

 • Nové pokyny pro bezpečné zacházení.
 • Bezpečnost práce při práci s CHLaS.
  • Návaznost na spolupráci s preventistou BOZP.
  • Povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny.
  • Limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. limity.
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI).
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí.
 • Rozsah informací o CHLaS.
 • Informace o expozičních scénářích.
  • Kdy je chemická látka musí mít?
  • Kdy je chemická směs musí mít?
  • Limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. limity.
 • Kdo má jakou odpovědnost
  • Mít Bezpečnostní list s ES.
  • Aplikovat povinnosti z něho do praxe.

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
5.10.2022 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Bc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat
6.10.2022 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucBc. Jiří Tichý, Ing. Václav KunclObjednat