Zásadní změny v evidenci odpadů pro původce- nová odpadová legislativa a její dopad na praxi

Popis

Seminář je věnovaný průběžné evidenci odpadů podle nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění prováděcích předpisů s důrazem na plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a platných od 1. ledna 2023. 
Účastníci semináře se seznámí s pravidly a novinkami ve vedení průběžné evidence odpadů z pozice původce odpadů

 

Cena 3 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202210

Téma:

Účastníci semináře získají ucelené informace o způsobu vedení průběžné evidence na provozovnách původců odpadů s důrazem na uvedení legislativních změn, které mají zásadní vliv na vedení evidence a tvorbu ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Účastníci budou seznámeni se základními pravidly vedení evidence podle nových předpisů - nové kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Pozornost bude rovněž zaměřena na novinky, změny i časté problémy v oblasti evidence.

Obsah:

  • Obecný úvod do nové legislativy

- Nové zákony

- Nové prováděcí předpisy

- Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP

  • Základní pojmy důležité pro vedení evidence

- Odpad – neodpad

- Vznik a zařazování odpadu

- Upuštění od odděleného soustřeďování

- Nakládání s odpadem

- Zařízení pro nakládání s odpady

- Identifikační číslo provozovny, skladu u původce, obchodníka a zařízení

  • Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe

- Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce)

- Zapojení do obecního systému na základě smlouvy

- Obchodník a provozovatel zařízení (stacionární, mobilní) jako partner

  • Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 13:00 hodin s jednou přestávkou, ve které pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme Vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

  • Ing. Jitka Lochovská

    Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

  • RNDr. Eva Horáková

    Obáváte se plnění legislativních povinností v oblasti odpadového hospodářství, nevíte jak vést evidenci nebo jak ohlašovat? Neztrácejte hlavu, vše spolu projdeme a ukážeme si na praktických příkladech. S nově získanými vědomostmi a dovednostmi veškeré úkoly s přehledem zvládnete.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
16.8.2022 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4Ing. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat
17.8.2022 od 9:00 Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, OlomoucIng. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat
20.9.2022 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4Ing. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat
21.9.2022 od 9:00 AVANTI Hotel, Střední 61, 602 00, BrnoIng. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat
22.9.2022 od 9:00 Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, 700 30, Ostrava – ZábřehIng. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat
11.10.2022 od 9:00 Hotel IBIS Plzeň, Univerzitní 65, Plzeň, 337 01Ing. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat
12.10.2022 od 9:00 Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 2306/14, 370 04, České BudějoviceIng. Jitka Lochovská, RNDr. Eva HorákováObjednat