485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ŠKOLENÍ – legislativa v oblasti ochrany všech složek životního prostředí a efektivní práce v IS ENVITA

23.4.2024
Odpadové hospodářství měst a obcí, Povinnosti v podnikové ekologii v praxi, Provoz sběrného dvora, Stavební odpady, Práce s IS ENVITA na PC pro začátečníky i pokročilé a další

Milí přátelé,

rozšiřte své znalosti a dovednosti s našimi vzdělávacími semináři a budete vždy o krok před ostatními. Osobně nebo onlinepro začátečníky i pro zkušené. Určitě si vyberete i Vy.

 

Legislativní vzdělávání v oblasti ochrany všech složek životního prostředí

→ Využití kalů v zemědělství. Kompostárny. Povinnosti obce jako původce odpadů. Provoz sběrného dvora včetně sběru odpadů. Nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení. Recyklace stavebního a demoličního odpadu a další.

 Odpadové hospodářství měst a obcí
→ 
PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

■ Povinnosti v podnikové ekologii v praxi
→ 
PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

■ iKURZ: Mobilní zařízení pro sběr versus obchodník
→ PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a specifické nakládání s nimi
→ PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Jak provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou
→ PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí
→ PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady v roce 2024 včetně novelizace vyhlášky č. 273/2021 Sb. vyhláškou č. 445/2022 Sb.
 PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Nová pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnictví
 PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Soustřeďování komunálního odpadu a jeho tříděných složek ve firmě ve vazbě na požadavky zákona o odpadech pro implementaci do praxe
→ PŘIHLÁSIT SE: online

 

Chcete se naučit jak efektivně pracovat s IS ENVITA?

→ Začátky s programem. Využívání pokročilých technik. Ať už nakládáte s nebezpečnými odpady, nebo chcete znát rozdíl mezi PIO a ZPO, na našich školeních se dozvíte vše.

 Práce s IS ENVITA na PC - základy používání programu
→ PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

■ Práce s IS ENVITA na PC - pokročilé funkce programu
→ PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

■ Práce s modulem OLPNO, ILNO a evidence odpadů v IS ENVITA
→ PŘIHLÁSIT SE: prezenčně

■ iKURZ: Modul ILNO v IS ENVITA v legislativních souvislostech
→ PŘIHLÁSIT SE: online

■ iKURZ: Modul PIO / ZPO v IS ENVITA ve vazbě na požadavky legislativy
→ PŘIHLÁSIT SE: online

 

Neváhejte a přijďte i Vy.

Kompletní nabídku seminářů najdete zde

+

 

Vzdělávat se můžete i sledováním našeho zbrusu nového podcastu z oblasti legislativy ochrany životního prostředí, který jsme nazvali INIVOR.

"V legislativě už nemusíte plavat, svezte se na našem INIVORU".

 

 

 

Sdílejte tuto novinku: