485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Práce s modulem OLPNO, ILNO a evidence odpadů v IS ENVITAaneb jak na přepravu odpadů v souladu s požadavky legislativy

Popis

Toto školení je vhodné pro všechny původce odpadů i oprávněné osoby. Provedeme Vás přepravou odpadů v ČR. Zaměříme se na praktické ukázky pro role původce/odesílatele odpadu, příjemce odpadu a dopravce. Školení proběhne formou práce s  IS ENVITA, což je komplexní nástroj pro pohodlné vedení průběžné evidence odpadů a plnění ohlašovacích povinností do elektronického systému ISPOP v legislativní shodě se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a zákonem č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Každý z účastníků školení má k dispozici počítač s nainstalovaným programem, na kterém si může vyzkoušet probírané ukázky práce s daty

Upozornění: nejedná se o školení ADR.

Cena 3 760,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202330

Téma:

Cílem školení je, abyste byli připraveni na kontrolu Celní správy či Policie ČR při silniční kontrole dokladů k přepravě odpadů.

Kromě legislativních povinností si vyzkoušíme vytvoření reálných podkladů pro přepravu odpadů z našeho programu IS ENVITA, včetně propojení evidence odpadů s modulem OLPNO (ohlašování přepravy nejen nebezpečných odpadů do systému SEPNO) a modulem ILNO (tvorba identifikačních listů nebezpečných odpadů).

Vyzkoušíte si, jak vytvořit průvodní doklad k přepravě, ohlásit přepravu N odpadů do SEPNO i vyřešit problém s chybně ohlášenou přepravou.

Na školení si tak ukážeme „Tipy & Triky“ pro snadnější práci s modulem OLPNO  a ILNO v IS ENVITA ve vztahu k evidenci odpadů.

Po celou dobu trvání školení bude vyhrazen dostatečný prostor i pro Vaše dotazy. 

 

Obsah:

Legislativa:

 • přeprava O, O/N a N odpadů
 • princip ohlášení N odpadů a vybraných O odpadů
 • povinnosti pro ohlášení přepravy do SEPNO (původce, příjemce, občan, mobilní zařízení ke sběru, činnosti mimo provozovnu)
 • povinnosti dle zákona č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhl. č. 273/2021 Sb.
 • co sledovat při sjednání dopravy
  • dopravce
  • živnostenské oprávnění
  • registr dopravců
  • označení vozidla
  • základní odpovědnosti
 • povinnosti při přepravě
  • značení odpadů
  • ILNO
  • OLPNO
 • základní povinnost ADR ve vazbě na povinné doklady k přepravě
  • musí být podlimitní přepravu ohlašovací list a přepravní list ADR?

Práce v IS ENVITA:

 • OLPNO x šablony
 • práce se šablonami – vytvoření, stažení ze SEPNO
 • vyplnění OLPNO (typy přepravy, rozdíl při přepravě mobilním zařízením a stacionárním zařízení)
 • zadávání odpadů ve vztahu k následné evidenci odpadů
 • ohlášení přepravy a její úskalí při možné opravě
 • komunikace se SEPNO (jeden, či více uživatelů, synchronizace, doplnění)
 • tisky, přehledy, filtrování, exporty a nastavení v modulu
 • razítka a doklady při přepravě
 • vytváření evidence odpadů a propojení s přepravou
 • tisk přepravního dokladu ADR
 • ukázka propojení ILNO a informací o UN číslech

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro vás připravíme občerstvení. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Lukáš Grill

  Využijte mé dlouholeté praxe ve firmě a zeptejte se mne i na ty nejzáludnější otázky. Pokusím se na vše jasně a jednoznačně odpovědět. A pokud nebudu znát okamžitou odpověď, Váš dotaz nezapadne. Nastuduji a dodatečně odpovím.
   

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Vzdělávací centrum, Stupkova 413/A, 779 00 Olomouc

Praha

Jugoslávských partyzánů 1580, 160 00 Praha ( vchod B3, 3. patro-recepce )
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
14.5.2024 od 9:00 Jugoslávských partyzánů 1580, 160 00 Praha ( vchod B3, 3. patro-recepce )Lukáš Grill, Ing. Václav KunclObjednat