485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a specifické nakládání s nimipovinnosti původců a zpracovatelů BRO, vč. kalů stanovené zákonem č. 541/2020 Sb. a s ohledem na novelizované prováděcí předpisy

Popis

Víte, které odpady patří mezi BRO? Jaká zařízení mohou nakládat s BRO? Lze BRO skládkovat, popř. za jakých podmínek? Jaký rozdíl je v provozu kompostárny jako odpadového zařízení a komunitní kompostárny? Znáte podmínky, za kterých lze použít čistírenské kaly v zemědělství? Jaké jsou požadavky na výstupy ze zařízení pro nakládání s BRO a s jakou četností se provádí? Kdy se ověřuje účinnost hygienizace? Musím třídit BRO?

Přijďte na náš seminář, který reaguje nejenom na novou legislativu, ale i na vyvíjející se názory odborníků a MŽP.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202424

Téma:

Dozvíte se

 • co je BRO, BRKO, biologický odpad rostlinného a živočišného původu, co jsou rostlinné zbytky a jaký je mezi nimi rozdíl
 • jaká zařízení jsou určena pro nakládání s BRO
 • jaký rozdíl je mezi provozem komunitní kompostárny & zařízením kompostárny na BRO & tzv. malým zařízením
 • jaké jsou nové povinnosti na vybavení komunitní kompostárny
 • které BRO lze skládkovat a za jakých podmínek
 • co znamená ověření účinnosti hygienizace
 • jak se zařazují výstupy ze zařízení pro nakládání s BRO odpad & neodpad
 • jaké jsou povinnosti při třídění komunálních odpadů & předcházení vzniku BRO
 • co je upravený kal & co znamená úprava kalu před použitím na zemědělské půdě
 • jaké jsou povinnosti při označování kalů a při přepravě neupraveného kalu
 • jak vést evidenci v zařízeních s dlouhodobě probíhajícími procesy – kompostování
 • jak vést evidenci a co ohlašovat v komunitní kompostárně
 • na co dbát při zpracování nového provozního řádu zařízení.

Obsah:

 • působnost zákona & hierarchie nakládání s BRO
 • základní pojmy
 • povinnosti při nakládání s BRO – zákaz skládkování
 • rozdělení zařízení pro nakládání s BRO (technické požadavky & technologie)
 • výstupy a jejich zařazování a ověřování kvality
 • úprava čistírenských kalů a jejich využití
 • soustřeďování a označování kalů
 • komunální odpady – povinnosti obcí i firem
 • příklady evidence v kompostárně & komunitní kompostárně
 • ohlašování
 • přechodná ustanovení
 • metodické pokyny
 • náležitosti provozních řádů

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 11:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor