485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: modul PIO/ ZPO v IS ENVITA ve vazbě na požadavky legislativy

Popis

Na tomto online seminář Vám vysvětlíme tvorbu PIO (písemných informací o odpadu) a ZPO (základního popisu odpadu). Dozvíte se, jaké jsou povinnosti dokladování odpadů u původce i u zařízení přijímajícího odpady. Provedeme Vás programem ENVITA a modulem ZPO/PIO z pohledu legislativních souvislostí.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202421

Téma:

Jednou ze základních povinností každého, kdo předává odpad do zařízení nebo obchodníkovi, je svůj odpad popsat, vybavit jej informacemi, aby mohl být do zařízení či obchodníkovi předán.

Povíme si, kde získat podklady pro vytvoření PIO/ZPO, jak často dokument vystavovat, jak se chovat v roli příjemce odpadů do zařízení, ale také se podíváme na nutnost rozborů odpadů versus využití odborného úsudku. Budeme diskutovat i možnosti kontrol PIO/ZPO.

Navíc se v předstihu zaměříme i na problematiku sledování odpadů ze skupiny 15/17/20, pokud se po úpravě zařadí do skupiny odpadů 19.

Obsah:

Legislativa:

 • povinnosti dle zákona č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhl. č. 273/2021 Sb.
 • rozdíl PIO/ZPO
 • z jakých informací čerpat pro vyhotovení PIO/ZPO
 • kdo musí vytvořit dokumenty PIO/ZPO
 • jak dlouho musíme archivovat dokumenty
 • kdy provádět rozbor, kdy odborný úsudek
 • může po mě vyžadovat příjemce ZPO, i když se jedná o zařízení např. sběr odpadů, nikoliv skládku
 • rozbor odpadů (např. zbytky od barev, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné) – kdy a proč
 • průběh přepravy ve vozidle
 • jak často dokumenty vytvářet a revidovat
 • podpisy na dokumentech a jaký subjekt PIO/ZPO vyhotoví
 • sankce
 • doporučený systém pro udržení PIO/ZPO (nový zákazník/zákazník s historií)
 • bonusové téma: zaměříme se i na problematiku sledování odpadů ze skupiny 15/17/20 Katalogu odpadů pro sledování odpadů z úpravy vstupující pod skupinou odpadů 19.

Práce v IS ENVITA:

 • vystavené PIO/ZPO
  • základní licence pro tvorbu v případě původce
  • evidence dle nové legislativy
  • možnost využití šablon modulu ILNO = založení včetně nebezpečných vlastností
  • kopie ZPO/PIO více evidentům současně
  • tisk ZPO/PIO pro více dodavatelů odpadu současně
 • přijaté PIO/ZPO – licence pro evidenci i tvorbu (např. skládky a jiná zařízení)
  • založení do evidence dle existujícího ZPO/PIO
  • jak nastavit v parametrech kontrolu existence a data platnosti ZPO/PIO na dávce odpadu
 • proč a k čemu využívat přílohy
 • tisky ZPO/PIO z modulu Odpady
 • založení nového ZPO/PIO z modulu Odpady

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 11:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY pro Vás pořádáme více než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

 • Ing. Leoš Flaitingr

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 11:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
10.12.2024 od 9:00 onlineIng. Markéta Miklasová, Ing. Leoš FlaitingrObjednat