485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: ekolog a BOZP a jejich součinnost při plnění požadavků legislativy ochrany životního prostředí

Popis

Tento online seminář Vás provede souvislostmi jednotlivých složkových zákonů ochrany životního prostředí ve vazbě na činnosti podnikového ekologa, poradce BOZP, preventisty PO, pacovníka správy budov, nebo manažera ISO.

Bonusové téma: problematika dovozu chemických látek a směsí – na co se zaměřit a co kontrolovat

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202411

Téma:

Vysvětlíme Vám, jak legislativní požadavky jednotlivých složkových zákonů ochrany životního prostředí zapadají do společných řešení, na nichž se podílí všechny uvedené složky. Doporučíme způsob nastavení rolí mezi různými specialisty. Zaměříme se na jejich součinnost při kontrole ČIŽP, KHS.

Obsah:

Složkové předpisy životního prostředí:

 • chemické látky jako centrum všeho řešení
 • dopad do složení odpadů a na přepravu nebezpečných odpadů
 • kontaminanty v ovzduší, VOC, TZL
 • kontaminanty ve vodách, průmyslové odpadní vody a ČOV
 • dopad na základní hodnocení ekologické újmy, na prevenci závažných havárií, na výrobky, které uvádíte na trh
 • nákup a zavedení do procesu
 • rozbor vazeb při správě odpadů a CHLAS mezi ekologem, BOZP, PO, ISO

Legislativa:

 • evr. předpis č. 1906/2006 REACH
 • evr. předpis č. 1272/2008 CLP
 • evr. předpis č. 1357/2014 neb. vlastnosti odpadů
 • zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
 • zákon č. 258/2000 Sb. O veřejném zdraví
 • zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon (plán opatření pro případ havárie)
 • zákon č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší (sledované látky v odpadech, ovzduší, vodách)
 • zákon č. 167/2008 Sb. O předcházení ekologické újmě
 • zákon č. 224/2015 Sb. O prevenci závažných havárií
 • bezpečnostní listy, platnost nových verzí, jejich dopad na BOZP
 • nebezpečné vlastnosti CHLaS a odpadů a jejich značení – značení prostor (BOZP) a řešení požárních úseků (PO)
 • energetické systémy budov – klimatizace, kotle, revize a návaznost na správu budov
 • BOZP – školení první pomoci a návaznost na příklady úrazů chemickou látkou
 • návaznost na nové povinnosti např. při zdravotních prohlídkách, školení pracovníků pro speciální látky a další

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY pro Vás pořádáme více, než 10 let. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas i peníze. Požadavky jsou minimální: internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu cca 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
8.10.2024 od 9:00 onlineIng. Václav KunclObjednat