485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Odpadové hospodářství měst a obcíaktuální legislativa v roce 2024

Popis

V odpadovém hospodářství mnohdy nelze striktně oddělit výkon státní správy od samosprávy, už jen proto, že výkon samosprávy musí být v souladu s legislativními předpisy. Tento seminář je postaven tak, abyste se zorientovali jak v povinnostech obce jako původce odpadů a tvůrce obecního systému, tak i v možnostech a povinnostech, které přísluší obecnímu úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností z pohledu státní správy.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202414

Téma:

 • Provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu občan - obec a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu a obecního úřadu jako vykonavatele státní správy.
 • Zaměříme se na možnosti zvýšení množství vytříděných komunálních odpadů a na vstupy a výstupy v odpadovém hospodářství obcí ovlivňující cíle a finanční toky.
 • Budeme se věnovat i nové legislativě, která ovlivňuje nakládání s odpady v obci, kterými jsou zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a zákon o jednotném environmentálním stanovisku.
 • Poradíme Vám, na co nezapomenout při tvorbě obecně závazné vyhlášky obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami.
 • Nezapomeneme zmínit podmínky týkající se soustřeďování tzv. multikomodity a její evidence. 
 • Poradíme Vám, jak správně zařazovat odpady produkované občany a jak správně zapojit podnikatele do obecních systémů.
 • Dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a vysvětlíme rozdíly nové úpravy zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích.
 • Vysvětlíme změny v komunitním kompostování a nové povinnosti při provozu komunitních kompostáren, co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku a jak může vytříděný objemný odpad ovlivnit cíle a náklady na OH, nebo zda je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo zda Vám postačí sběrné místo.

Obsah:

 • aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • povinnosti původce/obce
 • multikomodita & zařazování odpadů
 • obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • oddělené soustřeďování komunálních odpadů, vč. třídění objemného odpadu
 • komunitní kompostování a nové povinnosti
 • školní sběr - obec & škola
 • oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • evidence odpadů – kdy je obec původcem odpadů
 • rozdíly ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu
 • novinky v OH – vybrané plastové výrobky, zálohový systém, jednotné environmentální stanovisko

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 14:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor