485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Jak provozovat sběrný dvůr a nebýt v rozporu s legislativou

Popis

Víte, že nemusí být sběrný dvůr zařízením schváleným krajským úřadem?

Lze přebírat nebezpečné odpady na sběrném dvoře, který není zařízením povolovaným krajským úřadem?

Lze na sběrném dvoře třídit objemný odpad?

Jak zajistit úpravu objemného odpadu před předáním k odstranění na skládku, vč. zaevidování této úpravy?

Musí se evidovat příjem kovových odpadů?

Víta pod jaká katalogová čísla zařazovat odpady?

Lze ve sběrném dvoře neodděleně soustřeďovat odpady?

Víte, že sběrný dvůr musí mít často zpracován havarijní plán z hlediska nakládání se závadnými látkami?

 

Přijďte na náš nový seminář, který reaguje na všechny změny, včetně vedení evidence a vše se dozvíte.

Cena 2 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202416

Téma:

Dozvíte se

 • jaký rozdíl je mezi provozem zařízení sběrného dvora a sběrného dvora jako místa pro shromažďování odpadu
 • jaké jsou povinnosti provozovatele a obsluhy sběrného dvora, nejenom při přijmu kovů
 • jak správně zařazovat odpady při příjmu
 • jak evidovat upravené odpady (lisování, třídění, neoddělené soustřeďování odpadů apod.)
 • jak zajistit úpravu objemného odpadu před předáním k odstranění na skládku, vč. evidence
 • jaké jsou náležitosti písemných informací o odpadu, tzv. PIO a ZPO
 • jaké jsou povinnosti na vybavení sběrného dvora
 • na co myslet při tvorbě nového provozního řádu
 • kdy je nutné zpracovat havarijní plán.

Obsah:

 • aktuální legislativa & metodické pokyny
 • základní pojmy
 • povinnosti původce
 • povinnosti provozovatele zařízení sběrného dvora
 • písemné informace o odpadu – PIO & ZPO
 • vybavení sběrného dvora
 • příjem kovových odpadů
 • zařazování odpadu
 • neoddělené soustřeďování odpadu
 • úprava odpadu, vč. evidence
 • podmínky předávání odpadu do dalších zařízení pro zpracování odpadu
 • odstraňování odpadu – podmínky předání odpadu na skládku
 • ohlašování
 • náležitosti provozních řádů

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 12:00. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží prezentaci osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor