485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ŠKOLENÍ – ohlašovací povinnosti, práce na PC v IS ENVITA, legislativní školení zaměřená na odpadovou legislativu

1.2.2023
Vstupte do roku 2023 s přehledem

Milí přátelé

Odstartoval rok 2023 a my Vás zveme na semináře zaměřené na ohlašovací povinnosti za rok 2022 do ISPOP, na školení, na kterých si přímo na PC vyzkoušíte práci s IS ENVITA, ale i na specializovaná legislativní školení zaměřená na odpadovou legislativu v optice provozovatelů všech druhů zařízení pro nakládání s odpady.

Semináře pro Vás pořádáme prezenčně i online, tak neztrácejte čas a vyberte si z naší nabídky takový kurz, na kterém se dozvíte podstatné informace pro Vaše podnikání.

 

■  Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z IS ENVITA do ISPOP
→ Chci se přihlásit: prezenčně

  Jak správně ohlásit odpady za rok 2022 z EVI 8 do ISPOP
→ Chci se přihlásit: prezenčně / online

■  iKURZ: Hlášení o odpadech za rok 2022 do ISPOP z webových formulářů
→ Chci se přihlásit: online

■  iKURZ: Integrovaný registr znečišťování IRZ
– vznik ohlašovací povinnosti za rok 2022
→ Chci se přihlásit: online

 

■  iKURZ: Legislativa ochrany ovzduší a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
ohlašovací agenda za rok 2022
→ Chci se přihlásit: online

■  Práce s IS ENVITA na PC
→ Chci se přihlásit: prezenčně

■  Komplexní pohled na nakládání s odpady v roce 2023 pro provozovatele zařízení a obchodníky
→ Chci se přihlásit: prezenčně

■  Nová odpadová legislativa v roce 2023 a její dopad na původce odpadů
→ Chci se přihlásit: prezenčně

■  iKURZ: Recyklace a nakládání se stavebními odpady v roce 2023 včetně novelizace vyhlášky č. 273/2021 Sb. vyhláškou č. 445/2022 Sb.
– povinnosti původců a zpracovatelů stavebních odpadů stanovené nejen zákonem o odpadech
→ Chci se přihlásit: online

 

■  iKURZ: Nakládání s kovovým odpadem a vedení evidence od 1. 1.2023
→ Chci se přihlásit: online

■  iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a jejich specifické nakládání
– povinnosti původců a zpracovatelů BRO, vč. kalů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a s ohledem na novelizované prováděcí předpisy
→ Chci se přihlásit: online

 

 

Těšíme se na Vás.

Kompletní nabídku seminářů najdete zde

Vzdělávejte se také prostřednictvím našich odborných článků, které si můžete nejen přečíst, ale také poslechnout:

Například odborný článek o vedení průběžné evidence v novém informačním systému ENVITA, který nahradil program EVI 8. Tento článek vyšel v prosincovém čísle časopisu Odpadové fórum. Přehrát si můžete i další namluvené články, které najdete na našem webu v sekci naše podcasty.

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že nás čeká poslední ohlášování z EVI 8. Ohlásit za rok 2022 bude možné z programů IS ENVITA a naposledy také z EVI 8.