485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Komplexní pohled na nakládání s odpady v roce 2023 pro provozovatele zařízení a obchodníky

Popis

Jste zmateni novou odpadovou legislativou? Nejste si jisti jaké právní předpisy v oblasti nakládání s odpady jsou v současné době platné? Jaké novinky přináší  vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb. a další související předpisy v oblasti odpadového hospodářství? Jakým způsobem nyní vést průběžnou evidenci a jak ohlašovat? Trápí Vás tyto a další otázky? Odpovíme Vám na ně v rámci semináře určeného pro provozovatele zařízení pro nakládání s odpady a obchodníky. Společně projdeme veškeré povinnosti stanovené stávající platnou legislativou, na  praktických příkladech si ukážeme vedení průběžné evidence i to, jak ohlašovat. S nově získanými vědomostmi pak pro Vás plnění povinností v oblasti nakládání s odpady nebude problémem a vše zvládnete s klidem a přehledem.

Cena 3 985,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202314

Téma:

Absolvováním semináře získáte kromě legislativního přehledu také ucelené informace o způsobu vedení průběžné evidence odpadů v různých typech zařízení pro nakládání s odpady nebo z pohledu obchodníka a zprostředkovatele. Seznámíme Vás s legislativními změnami, které mají zásadní vliv na vedení evidence a tvorbu ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, nově Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence. Ukážeme Vám základní pravidla vedení evidence podle platných předpisů - kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, objasníme princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Nezapomeneme ani na zprostředkovatele. Pozornost bude rovněž zaměřena na novinky, změny i časté problémy právě v oblasti evidence.

 

Obsah:

 • Obecný úvod do nové legislativy
 • Nové zákony
 • Nové prováděcí předpisy
 • Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP
 • Základní pojmy důležité pro vedení evidence
 • Odpad – neodpad
 • Vznik a zařazování odpadu
 • Upuštění od odděleného soustřeďování
 • Nakládání s odpadem
 • Zařízení pro nakládání s odpady
 • Obchodník
 • Zprostředkovatel
 • Identifikační číslo provozovny, zařízení, obchodníka
 • Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe
 • Obchodník, Provozovatel zařízení pro nakládání s odpady
 • Stacionární zařízení (klasická zařízení, sběrny kovů apod.)
 • Mobilní zařízení
 • Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce) jako partner
 • Nulové hlášení
 • Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy.

Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

 • RNDr. Eva Horáková

  Obáváte se plnění legislativních povinností v oblasti odpadového hospodářství, nevíte jak vést evidenci nebo jak ohlašovat? Neztrácejte hlavu, vše spolu projdeme a ukážeme si na praktických příkladech. S nově získanými vědomostmi a dovednostmi veškeré úkoly s přehledem zvládnete.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor