485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Nová odpadová legislativa v roce 2023 a její dopad na původce odpadů

Popis

Nevíte si rady s tím, jakými předpisy v oblasti odpadového hospodářství se v současné době řídit? Co nového přináší vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb. a další související předpisy v oblasti odpadového hospodářství? Ztrácíte se ve změti  zákonů, vyhlášek a jejich novel? Nevíte jak nyní správně vést průběžnou evidenci a jak ohlašovat? Neztrácejte hlavu, provedeme Vás labyrintem stávajících platných ustanovení tak, abyste mohli v klidu vykonávat svoji práci a studováním složité legislativy neztráceli drahocenný čas.

Cena 3 585,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202313

Téma:

Účastníci semináře získají ucelené informace o novinkách a změnách, které nová legislativa přinesla původcům odpadů, pozornost bude věnována zejména způsobu vedení průběžné evidence na provozovnách původců odpadů. Účastníci budou seznámeni se základními pravidly vedení evidence - kódy nakládání, nová typizace odpadových zařízení, evidence podle typu evidenta a podle způsobu nakládání s odpady, bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny, zařízení, obchodníka nebo skladu u původce. Pozornost bude rovněž zaměřena na novinky, změny i časté problémy právě v oblasti evidence.

 

Obsah:

 • Obecný úvod do nové legislativy
 •   Nové zákony
 •   Nové prováděcí předpisy
 •   Metodické pokyny, sdělení a návody MŽP
 • Základní pojmy důležité pro vedení evidence
 •  Vedlejší produkt
 •  Odpad – neodpad
 •   Povinnosti původce odpadu
 •   Vznik a zařazování odpadu
 •   Upuštění od odděleného soustřeďování
 •   Nakládání s odpadem
 •   Zařízení pro nakládání s odpady
 •   Identifikační číslo provozovny, skladu u původce, obchodníka a zařízení
 • Vedení průběžné evidence a ohlašování, kontrola dat, praxe
 •   Původce odpadů (stacionární provozovna / činnost na území/ sklad u původce)
 •   Zapojení do obecního systému na základě smlouvy
 •   Obchodník a provozovatel zařízení (stacionární, mobilní) jako partner
 •   Evidence nevýrobních odpadů (komunální odpady) & výrobních odpadů
 • Další ohlašovací povinnosti související s průběžnou evidencí

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 13:30 hodin se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme Vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Markéta Miklasová

  Šedá je legislativní teorie, ale nekonečně barevná praxe. Seznámím vás s povinnostmi odpadové legislativy a společně je budeme s praxí propojovat.

 • RNDr. Eva Horáková

  Obáváte se plnění legislativních povinností v oblasti odpadového hospodářství, nevíte jak vést evidenci nebo jak ohlašovat? Neztrácejte hlavu, vše spolu projdeme a ukážeme si na praktických příkladech. S nově získanými vědomostmi a dovednostmi veškeré úkoly s přehledem zvládnete.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor