485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

iKURZ: Biologicky rozložitelné odpady, vč. kalů a jejich specifické nakládánípovinnosti původců a zpracovatelů BRO, vč. kalů stanovené novým zákonem č. 541/2020 Sb. a s ohledem na novelizované prováděcí předpisy

Popis

Víte, které odpady patří mezi BRO? Jaká zařízení mohou nakládat s BRO? Lze BRO skládkovat, popř. za jakých podmínek? Jaký rozdíl je v provozu kompostárny jako odpadového zařízení a komunitní kompostárny? Znáte podmínky, za kterých lze použít čistírenské kaly v zemědělství? Jaké jsou požadavky na výstupy ze zařízení pro nakládání s BRO a s jakou četností se provádí? Kdy se ověřuje účinnost hygienizace? Víte, že 31. 12. 2023 končí povolení provozu zařízení vydané podle staré odpadové legislativy.

Přijďte na náš nový seminář, který reaguje mj. na novelu vyhlášky č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2023 a vše se dozvíte.

Cena 2 785,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.
Kód školení202318

Téma:

Dozvíte se:

 • co je BRO, BRKO, biologický odpad rostlinného a živočišného původu, co jsou rostlinné zbytky a jaký je mezi nimi rozdíl
 • jaká zařízení jsou určena pro nakládání s BRO
 • jaký rozdíl je mezi provozem komunitní kompostárny & zařízením kompostárny na BRO & tzv. malým zařízením
 • jaké jsou nové povinnosti na vybavení komunitní kompostárny
 • které BRO lze skládkovat a za jakých podmínek
 • co znamená ověření účinnosti hygienizace
 • jak se zařazují výstupy ze zařízení pro nakládání s BRO odpad & neodpad
 • jaké jsou nové povinnosti při třídění komunálních odpadů & předcházení vzniku BRO
 • co je upravený kal & co znamená úprava kalu před použitím na zemědělské půdě
 • jaké jsou nové povinnosti při označování kalů a při přepravě neupraveného kalu
 • jaká jsou přechodná ustanovení v plnění povinností týkajících se nakládání s BRO
 • jaké jsou novinky v ohlašování např. nulové hlášení, informace o komunitní kompostárně
 • jak postupovat při zpracování nového provozního řádu.

 

Obsah:

 • působnost zákona & hierarchie nakládání s BRO
 • základní pojmy
 • povinnosti při nakládání s BRO – zákaz skládkování
 • rozdělení zařízení pro nakládání s BRO (technické požadavky & technologie)
 • výstupy a jejich zařazování a ověřování kvality
 • úprava čistírenských kalů a jejich využití
 • soustřeďování a označování kalů
 • komunální odpady – nové povinnosti obcí i firem
 • ohlašování
 • přechodná ustanovení
 • metodické pokyny
 • náležitosti provozních řádů

Organizace:

iKURZ proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 11:30. V tomto čase bude i prostor pro diskuzi a Vaše dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení v elektronické podobě.

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

iKURZY jsou v naší nabídce od srpna 2013. Jedná se o online semináře, kterých se můžete zúčastnit odkudkoli a tím ušetřit svůj čas. Díky malému počtu max. 20 účastníků, je zajištěna optimální interaktivnost kurzů. Požadavky jsou minimální:internetové připojení, zajištění funkčních sluchátek a mikrofonu pro možnost okamžité komunikace s lektorem.

Veškeré informace spojené s připojením k iKurzu, Vám budou odeslány na e-mail, uvedený v závazné přihlášce, přibližně 2 dny před konáním.

Obrázkový návod a minimální technické požadavky iKURZU naleznete zde.

TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
9.8.2023 od 9:00 onlineIng. Jitka LochovskáObjednat