485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

23.9.2021
Podívejte se na naše odborné články k novému zákonu o odpadech a k problematice komplexního řešení svozu odpadů.

Všechny naše odborné články publikujeme v časopisech Odpady, Odpadové fórum a Průmyslová ekologie. Rovněž je najdete na našich internetových stránkách v menu Poradenství a školení – Odborné články. Aktuálně jsme napsali:

                              

Časopis ODPADY

Kompostárny a biologicky rozložitelné odpady
Bioodpady a kaly optikou nového zákona o odpadech i připravované prováděcí vyhlášky.
Rozhovor s jednatelem o zásadních změnách v software
Revoluce v INISOFT?
EVI 8 odchází a přichází ENVITA
Co je ENVITA a jak vznikala?
Jedná se tedy o revoluci?
Jaké je načasování přechodu z EVI 8 do ENVITA?
Odpady ve stavebnictví - změny v nové odpadové legislativě
Co nového přináší v oblasti SDO zákon 541/2020 Sb., o odpadech? 
Předně jednoznačně zavazuje k zajištění nejvyšší možné míry
opětovného použití a recyklace stavebních odpadů.
Režim zpětného odběru od roku 2021 podle nového zákona č. 542/2020 Sb.
Jak funguje podle nového zákona zpětný odběr vybraných výrobků?
Povinnosti posledních prodejců
Veřejný registr míst zpětného odběru
Když vám  nikdo neříká,  že něco nejde udělat, tak to zvládnete
Rozhovor s jednatelem společnosti panem Petrem Grusmanem,
který se řídí heslem, že není radno říkat, že něco nejde.
V Inisoftu jsou totiž lidé, kteří to nevědí, a udělají to.
Komplexní řešení svozu odpadů již není pouze prázdná fráze
Navázání spolupráce s ELTE GPS
Jak funguje toto řešení?
V čem je naše řešení komplexní?
Další výhody našeho systému
Ukázka systému v praxi
Komplexní řešení svozu odpadů od INISOFTu v praxi
Náš produkt SVOZ Odpadů je založený na propojení programu SKLAD Odpadů 8
a systémů od společnosti ELTE GPS. Pro realizaci svozu odpadů jsou velmi důležité
kompatibilní technologie (ČIPY, GPS, SENZORY, VÁHY, SOFTWARE). Jedná se tedy o dostupný
komplexní nástroj, který v sobě zahrnuje dodání všech potřebných technologií i softwarových systémů.

 

Časopis ODPADOVÉ FÓRUM

PAYT systém – dobrý sluha, ale zlý pán
Na čem záleží? Důležitá je spolupráce mezi obcí a svozovou společností.
Inisoft se zabývá komplexností používaného řešení a dodává komplexní systém pro svoz odpadů.
Víte, na co se zaměřit při zavádění motivačních systémů?
Nakládání se stavebními a demoličními odpady podle nového zákona o odpadech
Dotazy k SDO související s novou legislativou,
které nám pokládají uživatelé našich softwarových produktů
z řad stavebních firem nebo účastníci našich on-line školení a prezenčních seminářů.

Informační systém odpadového hospodářství v České republice a na Slovensku
Není ISOH ako ISOH
Situace kolem budování ISOH na Slovensku.
Zasílání průběžné evidence odpadů každý měsíc
do celostátní online databáze nepatří mezi smysluplná řešení.

Přinese nový zákon o výrobcích s ukončenou životností zásadní změny v místech zpětného odběru?
V tomto článku najdete odpovědi na otázky:
Zachovají se stávající podmínky pro zpětný odběr?
Lze zahrnout místa zpětného odběru do obecního systému nakládání s odpady?
Co znamená veřejné místo zpětného odběru?