obálka časopisu (s odkazem)vydánínázev a anotace článkuPDF
05/2019Svoz a evidence odpadů
Vše kolem svozu ostatních
a nebezpečných odpadů
v souvislosti s jejich evidencí.
zde
03/2019Je zemina odpadem?
Jak nakládat se zeminou v souladu s platnou legislativou tak,
aby nehrozila pokuta.
zde
12/201812/2018Data o produkci a nakládání s odpady
Co je zdrojem dat?
Článek o duplicitním zjišťování stejných dat o odpadech státem.
zde
10/201810/2018

Kam s ním?
Správná evidence elektrozařízení a elektroodpadů
a nové povinnosti vyplývající z legislativy.

zde
6/201806/2018

Automatizace procesů v zařízeních ke zpracování odpadů
Tento článek informuje o automatizaci procesů
prostřednictvím našeho software SKLAD Odpadů 8.

zde
05/2018Sběr, svoz odpadů a evidence přepravy
Od 2. května 2018 přichází dlouho plánovaná a připravovaná změna,
která přináší elektronizaci ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
A protože sběr a svoz odpadů s přepravou úzce souvisí,
mohlo by vás zajímat, co je obsahem tohoto článku.
zde
04/2018Obaly, odpady, zpětný odběr a evidenční software
V tomto článku naleznete odpovědi na to,
kdy a jak evidovat odpady, na jaké použité výrobky
se vztahuje zpětný odběr, jak se evidují obaly,
zda tonery patří do zpětného odběru atd.
zde
03/2018Nakládání se zeminami
Nakládání se zeminami je zcela specifická záležitost
v oblasti stavební výroby. Nebudeme se bavit
o otevřených zemnících, písnících, lomech a podobných
dobývacích prostorech. Cílem článku je vysvětlit nakládání
se zeminami, které vznikly při stavební činnosti.

zde

10/201745 let evidence odpadů
Distingované pány v oblecích, co krasopisem zapisují násadkou s inkoustem
čísla do velkých knih, známe také jen z filmů pro pamětníky, ale
jinak jsme těch změn v našem oboru zažili dost. Také si to pamatujete?
zde
9/2017Biologicky rozložitelný odpad a evidence odpadů
Biologický rozložitelný odpad vzniká buď v přírodě, která ho přirozeně
využívá ve svůj prospěch a nedochází tak k zatěžování životního prostředí
nebo lidskou činností, při které je nutné jeho vznik a nakládání usměrnit.

 
zde
6/2017

Ovzduší a energetické využívání odpadů
Článek pojednávající o provozní evidenci,
poplatkovém přiznání, nejčastějších chybách
a o software k ovzduší.

zde
3/2017Stavební a demoliční odpady
V tomto článku naleznete odpovědi na otázky, co jsou stavební odpady a jak se dají definovat
zde
Časopis Odpadové Fórum1/2015

Duplicitní ohlašovací povinnost je potíž

Když kterýkoli odpadář v České republice usedne k počítači,
aby zapsal, zaznamenal, nebo vyčetl cokoli o odpadech,
tak bude s největší pravděpodobností pracovat s nějakým produktem
společnosti INISOFT, která je ryze českou společností, nevyužívá
daňových rájů a zaměstnává téměř 40 lidí.

Rozhovor s ing. Davidem Marečkem, jednatelem společnosti INISOFT s.r.o.

zde