485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ENVITA – Rozhovor s jednatelem o zásadních změnách v software

Revoluce v INISOFT?

INISOFT dospěl po dvaceti letech tvorby software pro odpady k zásadnímu milníku. Jedná se o generační výměnu software pro firemní sféru vzhledem k technologickým a legislativním změnám.

EVI 8 odchází a přichází ENVITA

Software EVI 8 je po dvaceti úspěšných letech blízko konce svého životního cyklu. Tento konec byl uspíšen novou legislativou v oblasti odpadů, která přináší velkou řadu změn. Všichni kolem sebe pozorujeme rychlý vývoj informačních technologií a známe výhody, které nám poskytuje, a proto jsme již víc než před pěti lety začali budovat nástupce našich současných programů, který se jmenuje ENVITA a už dva roky jej úspěšně provozujeme a rozvíjíme ve firmách a obcích na Slovensku.

Co je ENVITA a jak vznikala?

ENVITA je robustní systémové prostředí na platformě .NET, využívající databázi MS SQL, které  obsahuje sady komponent určených zejména pro oblast odpadového hospodářství. Nová vícevrstvá architektura umožňuje jak začlenění tradičních uživatelských rozhraní typu tlustý klient (obdoba programu EVI 8), tak i tvorbu tenkých klientů či napojení mobilních aplikací a také komunikačních rozhraní pro napojení vah, kamer, čteček, semaforů a různých periferií. Do ENVITA jsme zapracovali osvědčené moduly a funkce z EVI 8 a další nové budou postupně následovat.

Titulní strana programu ENVITA

Vážíme si spokojenosti uživatelů a díky jejich zpětné vazbě jsme do ENVITA zapracovali řadu novinek, které určitě ocení. Zdaleka nejde pouze o nový vzhled. Jedná se například o možnost individuálního nastavení sloupců dle preferencí uživatele, možnost jednoduchého filtrování dat nad každým sloupcem, rychlé našeptávače při zadávání dat, možnost neomezeného „štítkování“ záznamů pro snadné vyhledávání, orientaci a přehledy, možnost hromadných vložení dat například importem z Excelu, bohaté možnosti výstupů dat exporty do mnoha formátů (například pro účetní, ERP, CRM a BI systémy) a mnoho dalšího.

Informatici a správci software ocení snadnou a propracovanou instalaci, bezpečnost a výkon díky databázi MS SQL a možnost provozovat náš software na svých počítačích a lokálních serverech nebo v cloudu. Dalšími benefity jsou rychlost odezvy programu, snadná propojitelnost s jiným software, zjednodušená registrace programu pro více uživatelů, perspektiva dlouhého životního cyklu a další.

Do vývoje a odzkoušení nových funkcí ENVITA jsme zapojili pracovníky ze všech našich oddělení, počínaje produktovými manažery – analytiky, projektové manažery, zkušené kolegy z technické podpory, naše specialisty v oblasti poradenství legislativy odpadového hospodářství a připomínkami přispěli i členové obchodního oddělení. Jádro systému a vlastní tvorbu ENVITA buduje zkušený vývojový tým a nově jsme zapojili i nadějné studenty z Technické univerzity Liberec zejména při tvorbě inovací. Velmi důležité je i zapojení pilotních uživatelů, kteří nám dávají cennou zpětnou vazbu z provozní praxe.

Jedná se tedy o revoluci?

Technologicky se jedná o totální revoluci. Nové je vývojové prostředí, ve kterém je vyvinuta, framework, který z části tvoří standard od Microsoft a z části naše vlastní funkce a procedury a nová je i databáze. Původní technologie byly zcela nahrazeny. Obsahově se však jedná o evoluci, protože osvědčené funkce a postupy jsme zachovali, případně je pozměnili, doplnili a vytváříme nové. Uvědomujeme si, že mnoho uživatelů na změny programů reaguje negativně, protože se musí učit nové postupy a zvykat si na jiný vzhled, proto jsme ENVITU udělali intuitivní a přehlednou a věříme, že přechod z EVI 8 pro ně bude snadný.

Jaké je načasování přechodu z EVI 8 do ENVITA?

ENVITA už od letošního roku slouží novým uživatelům z řad původců odpadů s moduly Evidence odpadů, Přeprava nebezpečných odpadů, Identifikační listy NO, Autovraky a EKO-KOM. V druhé polovině roku můžou začít do ENVITA přecházet stávající uživatelé EVI 8 z řad původců.

Zadání dávky odpadu v ENVITA

Pro oprávněné osoby nastane ostrý start používání programu od 1. 1. 2022, ale už nyní všem uživatelům doporučujeme, aby se včas seznámili s funkcemi ENVITA a provedli si instalaci a zaškolení. Zejména u složitějších instalací v síti s více uživateli je potřebná důkladnější příprava i z organizačních důvodů. Realizace v druhé polovině roku 2021 je důležitá i pro nás, protože v prvním čtvrtletí roku 2022 budou naše kapacity plně vytížené podporou zákazníků díky ohlašovacímu období.

Přechod z EVI 8 do ENVITA musíme s uživateli zvládnout dokončit nejpozději do konce roku 2022, protože program EVI 8 už nebude upravován dle nové legislativy.

V blízké době proto bude všechny uživatele EVI 8 kontaktovat pracovník našeho obchodního oddělení s představením plánu a podmínek přechodu na ENVITA prostřednictvím dodatku platné smlouvy. Více informací k novému programu ENVITA najdete na webových stránkách www.envita.cz.

Co zamýšlíte s programem SKLAD Odpadů?

SKLAD Odpadů 8 je provozní program, který je o několik let mladší než EVI 8 a obsahuje velké množství funkcí a i individuálních zakázkových úprav. Proto bude jeho plnohodnotný přechod do ENVITA možný až za několik let a nahrazován bude pomaleji po etapách dle funkčních celků. Program SKLAD Odpadů 8 bude tedy upravený dle nové legislativy a bude propojený s ENVITA vzhledem k potřebě přenosu dat zejména pro evidenci odpadů a budeme jej dál rozvíjet dle potřeb uživatelů. Připravujeme například automatizaci zápisu občana při příjmu odpadu prostřednictvím čtečky občanského průkazu, individuální konfiguraci vzhledu a položek příjemky odpadu pro co nejrychlejší odbavení na příjmu, možnost samoobslužného předání odpadu v zařízení oprávněné osoby a mnoho dalšího.

Máte ještě něco nového?

Během roku 2020 jsme provedli první instalace nového komplexního řešení svozů odpadů, protože jsme se stali partnerem a distributorem telemetrických zařízení společnosti ELTE GROUP, jejichž řešení jsme integrovali s naším software a v současné době máme v České republice nainstalováno a v provozu přes 30 vozidel a očipovaných necelých sto tisíc odpadových nádob ve více než 200 městech a obcích. A nejedná se jen o problematiku komunálních odpadů. Umíme vyřešit i problematiku velkoobjemových kontejnerů, sledování naplněnosti kontejnerů/zvonů pro tříděný odpad a mnoho dalšího a to vše on-line.

Přiznáváme, že začátky byly obtížné, vzhledem k tomu, že jsme se museli učit novou problematiku a tu jsme museli přenést do podmínek České republiky v době obrovského chaosu díky covidovým omezením, ale všechny „porodní“ bolesti a překážky se nám podařilo překonat a i tímto děkujeme našim zákazníkům za trpělivost a důvěru.

Schéma komplexního řešení svozu odpadů

Jsme přesvědčeni, že spojením INISOFTELTE nabízíme ideální funkční řešení odpadové problematiky z pohledu cena – kvalita. Prostřednictvím sladěného hardware a software jsme plnohodnotnými partnery pro svozové společnosti, technické služby, obce a města. Dnes je toto téma vysoce aktuální kvůli zásadním změnám v odpadové legislativě, které zejména z důvodu financí musí řešit každý z výše zmíněných subjektů.

A díky skvělým a zkušeným pracovníkům naší dceřiné společnosti INISOFT Consulting se nám daří udržet se na špičce v poradenství a školení nejen v problematice složité a měnící se legislativy odpadů a výrobků, ale i v dalších složkách životního prostředí, BOZP a systému kvality QMS, EMS a ISO.

Co říci závěrem?

Technologický, generační či velký legislativní přechod bývá zásadním milníkem a do hloubky prověří životaschopnost každé organizace. Pevně věříme, že se nám tuto těžkou kombinovanou zkoušku podařilo překonat a letošní a příští rok se o tom budou moci přesvědčit naši uživatelé a zákazníci. Dovolte, abychom jim touto cestou poděkovali za důvěru. Těšíme se na společnou budoucnost.

 

Ing. David Mareček
jednatel společností INISOFT GROUP

 

Sdílejte tento článek: