485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Komunikační server – automatizace procesů a samoobslužnost

1.3.2023
Využijte programy IS ENVITA a SKLAD Odpadů 8 naplno

Vážení uživatelé našich programů,

vězte, že neustále pracujeme na tom, abyste měli k dispozici ty nejlepší možné nástroje pro odpadové a skladové hospodářství (Informační systém ENVITASKLAD Odpadů 8). A proto programy nepřestáváme inovovat.

Automatizace, digitalizace a samoobslužnost

To je podle nás budoucnost světa odpadového a skladového hospodářství a přesně k těmto účelům jsme vytvořili nový modul Komunikační server.

  Komunikační server není vidět (podobně jako část ledové kry, která je pod hladinou), ale je velice důležitý, neboť propojuje naše programy s periferiemi (platební terminál, semafory, závory atd.) a umožňuje Vám tak naplno rozvinout potenciál našich programů IS ENVITA a SKLAD Odpadů 8.

Příklad z praxe

Pomocí Komunikačního serveru jsme vytvořili jeden z prvních samoobslužných sběrných dvorů v České republice. Podívejte se na video níže.

■  Propojili jsme vážní systém, závory s terminálem a semafory s naším Informačním systémem ENVITA.

Automatické vpuštění do areálu (občané přikládají identifikační kartu k terminálu, zvedá se závora a na semaforu se rozsvítí zelená) a zároveň také vážení. Příjezdová váha se automaticky zapíše do počítače, na kterém je nainstalovaný Informační systém ENVITA. Při odjezdu z areálu opět probíhá automatické vážení, zaevidování výsledné váhy do programu IS ENVITA, zvedá se závora a vozidlo odjíždí. Celý proces je opravdu velice jednoduchý a ušetří personálu sběrného dvora spoustu času, který je možné využít například pro udržování pořádku v areálu sběrného dvora.

Aktuálně umíme propojit tyto periferie

■  Kamerový systém – umožňuje pořizovat snímky v momentě založení skladového pohybu a následně je archivovat.

■  Platební terminál chci se dozvědět víc o tomto rychlém, bezpečném a efektivním způsobu platby.

■  Vážní systém – toto řešení jsme použili např. pro vytvoření samoobslužného sběrného dvora, viz. video výše.

■  Semafory – ideální kombinace společně se závorami pro vytvoření bezobslužného příjezdu / odjezdu do areálu (sběrný dvůr, technické služby a další).

■  Závory

■  OCR čtečku občanských průkazů – šetří čas a eliminuje chybovost, která je spojená s ručním opisováním → po přiložení občanského průkazu ke čtečce dojde k automatickému výběru subjektu, nebo založení nového. Více informací o modulu Čtečka občanských průkazů.

+ Inovace nás baví, a proto pracujeme na propojení nových periferií, například na podpisovém tabletu. Jsme schopni připojit i další periferie, dle Vašich specifických požadavků.  

 

Kontaktujte kolegy z našeho obchodního oddělení, kteří s Vámi upřesní možnosti.

▼ 

 

 

Všechny technické informace ohledně Komunikačního serveru se dozvíte v našem Centru informací.