485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

SKLAD Odpadů 8 - Platební terminál KB

9.11.2022
Využívejte program SKLAD Odpadů 8 naplno

Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů 8,
platba kartou s napojením na platební terminál je rychlý, bezpečný a efektivní způsob platby.

Nově umožňujeme propojení programu SKLAD Odpadů 8
s platebními terminály od společnosti KB SmartPay.

 

 

 

Terminál YOMANI
Konkrétně s pultovým platebním terminálem YOMANI, který je díky své všestrannosti vhodný pro každou provozovnu.

 

 

 

V současné době umožňujeme propojení s platebními terminály od společností KB SmartPay a Global Payments, jejichž velikou výhodou je nezávislost na bankovním účtu, tzn. platební terminály společnosti Global Payments lze využít se všemi bankami.

 

Výhody propojení programu SKLAD Odpadů 8 s platebním terminálem:

Platby kartou lze vyfiltrovat v přehledu skladových pohybů (příjemky, prodejky).
Platba kartou je zobrazena v hlavičce při tisku skladového pohybu.
Usnadnění administrativy - s modulem Elektronická fakturace / elektronizace dokumentů
→ odbourání papírových dokladů.

Zlevnění celého procesu díky elektronizaci.

Podívejte se na návody v Centru informací:

Přihlaste se na školení:

  • Ukončení roku v programu SKLAD Odpadů 8 – příprava skladových zásob v programu SKLAD Odpadů 8, převedení do EVI 8 pro vytvoření odpadové evidence o produkci a nakládání a následné vytvoření a odeslání ročního hlášení do ISPOP za rok 2022.

 

Pro více informací kontaktujte kolegy z našeho obchodního oddělení.