485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Čtečka občanských průkazů pro SKLAD Odpadů 8

22.3.2023
Propojení OCR čtečky občanských průkazů s programem SKLAD Odpadů 8

Vážení uživatelé programu SKLAD Odpadů 8,
rádi bychom Vám představili naši novinku, která usnadní, zrychlí a zkvalitní Vaši práci.

Modul  Čtečka občanských průkazů využijete zejména na sběrných dvorech a v jiných zařízeních, kde má občan povinnost prokázat totožnost, například pro uložení odpadu, vstup do areálu atd.

 

  Jak nový modul funguje a co obsahuje?
Modul obsahuje propojení programu SKLAD Odpadů 8 s periferiemi (OCR čtečkou, případně čtečkou čárových a 2D kódů). Propojení je zajištěno prostřednictvím Komunikačního serveru. Po přiložení občanského průkazu ke čtečce dojde k automatickému výběru subjektu, nebo založení nového, což šetří Váš čas a eliminuje chybovost, která je spojená s ručním opisováním.

OCR čtečka

V současnosti dodáváme modul s OCR čtečkou od společnosti GRANUS a k ověření totožnosti využíváme občanský průkaz pro občany ČR. Načtení trvá 10 – 20 vteřin.

V případě, že byl načten občan, který ještě není ve Vašem číselníku subjektů, program SKLAD Odpadů 8 Vám automaticky založí nový subjekt. V případě načtení občana z Vašeho číselníku je prováděna automatická kontrola správnosti údajů.

Čtečka čárového a 2D kódu

K modulu je možné připojit také čtečku čárových a 2D kódů, se kterou je proces ověření totožnosti občana záležitostí dvou vteřin. Slouží pouze k načtení občana, který již figuruje ve Vašem číselníku subjektů.

Využití modulu v praxi

 

 

 

Modelový případ – sběrný dvůr

Pro uložení odpadu na sběrném dvoře musíte prokázat svoji totožnost. Obsluha sběrného dvora si zaznamená číslo občanského průkazu, adresu bydliště a další potřebné údaje do své evidence (např. SKLAD Odpadů 8).

→ S modulem Čtečka občanských průkazů tento proces zabere pouze pár vteřin. Občan přiloží svůj OP na čtečku karet, která všechny potřebné údaje automaticky zaznamená do programu SKLAD Odpadů 8.

  

 

 

 

 

Kontaktujte kolegy z našeho obchodního oddělení, kteří Vám s radostí sdělí více informací.

▼ 

 

Vše o nastavení a používání OCR čtečky se dozvíte z našeho Centra informací:

■ Nastavení – přidání čtečky mezi zařízení

■ Používání čtečky