485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Povinnosti v podnikové ekologii v praxinovinky v legislativě ochrany životního prostředí v roce 2023

Popis

Víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek, co nás čeká v 2023? Udělejme si společně kompletní přehled v oblasti nakládání s odpady, obaly a chemickými látkami, při ochraně vod a ovzduší.
Buďte na dopady nové legislativy jednotlivých složek životního prostředí připraveni s dostatečným předstihem.
Pokud Vás zajímá, co nového se v legislativě životního prostředí událo, co je tou nejpodstatnější změnou, na co si dát pozor, pojďme si společně projít seminářem, který je zaměřen na aktuální změny v podnikové ekologii.
Těšíme se na diskuzi, rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy.
Nenechte si ujít seminář, na kterém dostanete ucelený přehled o novinkách v legislativě životního prostředí a odpovědi na otázky, které Vás trápí.

Cena 4 285,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202320

Obsah:

Odpady:
Změny podle přechodných ustanovení pro r. 2023 ve znění novely vyhl. 273/2021 Sb. vyhláškami 78/2022 Sb. a 445/2022 Sb.

 • Provoz mobilních zařízení.
 • Povinnosti původců při předání odpadů dopravci.
 • Kdy bude možné použít institut vedlejšího produktu?
 • Za jakých podmínek lze vyvézt odpad z režimu odpadu?
 • Stanovení nových termínů z přechodných ustanovení.
  • Evidence u oprávněných osob, nové kódy nakládání.
  • Evidence při povolení mísení odpadů.
 • Nové pojmy, resp. upřesnění – soustřeďování odpadu, zasypávání, dopravce, energetické využití.
 • Jak je to s platností provozních řádů oprávněných osob.
 • Kdy musíte mít zařízení povoleno a kdy je povinnost zařízení pouze ohlásit?
 • Výjimky při využívání odpadu v zařízeních bez povolení.
 • Předání a převzetí odpadů.
 • Odpady předávané do obecního systému.
 • Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče.
 • Odpadní olej.
 • Povinnosti podnikajících osob při nakládání s komunálními odpady.

 

Obaly:

 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech.
 • Problematika jednorázových obalů.
 • Změnový zákon v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí.
 • Změny v evidenci v systému EKO-KOM.
 • Problematické typy obalů a jejich zařazení z pohledu systému AOS EKO-KOM a.s..

 

Vody:

Změna zákona o vodách – nejzásadnější změna v oblasti ŽP.

 • Odběry vod a vypouštění – kdy je povinný souhlas k nakládání s vodami a kdy pouze kolaudace vodního díla.
 • Rozhodnutí a povolení.
 • Analýzy, odběr, rozbor a použitá analytická metoda.
 • Ohlašování vod podle § 38 ve formuláři F_VOD_38.
 • Určování znečištění odpadních vod, odečty a měření.
 • Vývoz bezodtoké jímky – doklad o vývozu a jeho rozsah.

 

Ovzduší:

 • Změny zákona č. 201/2022 Sb., o ochraně ovzduší pro rok 2023 ve vztahu ke stavebnímu zákonu.
 • Emisní faktory vydané věstníkem MŽP 12/2022.
 • Regulované látky a F-plyny – kontrola těsnosti a evidence zařízení pro kontrolu ČIŽP.

 

Chemické látky:

Změny, které postupně nabíhají v termínech od r. 2021 do r. 2024.

 • Nové pokyny pro bezpečné zacházení.
 • Bezpečnost práce při práci s CHLaS.
 • Návaznost na spolupráci s preventistou BOZP.
 • povinnosti o zdravotních prohlídkách, např PUR pěny.
 • limity pro práci s CHLaS, nejvyšší a přípustné expoz. Limity.
 • Oznamování dovozců a následných uživatelů při uvedení na trh směsí zařazených jako plyny pod tlakem a výbušnin (PCN formát s uvedením identifikátoru UFI – termíny uvedení do povinné praxe).
 • Práce s CHLaS v podniku ve vazbě na jednotlivé složky životního prostředí.
 • SVHC látky v odpadech a výrobcích s návazností na databáze SCIP, případně na vývoz některých CHLaS se souhlasem PIC.
 • Rozsah informací o CHLaS.
 • Informace o expozičních scénářích.

 Kdy je chemická látka musí mít.

 Kdy je chemická směs musí mít.

 • Kdo má jakou odpovědnost.

Mít Bezpečnostní list s ES.

Aplikovat povinnosti z něj do praxe.

 

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 9:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a oběd. Dále vám poskytneme prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Bc. Jiří Tichý

  Na našich školeních Vás provedu příklady z praxe, které si na místě vyzkoušíte. Nezapomínám ani na diskuzi, která je důležitou součástí našich seminářů.
  Přesvědčte se, že praxí žijeme.

 • Ing. Václav Kuncl

  Jako lektor s dlouholetou odbornou zkušeností se snažím ve svém výkladu spojit reálné potřeby praxe s požadavky legislativy tak, aby byla pro každého srozumitelná.
   

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Clarion Congress Hotel Olomouc****Superior, Jeremenkova 36, Olomouc

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00, Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor