SEPNO a mobilní sběr odpadů aneb jak si ohlašování přepravy NO do SEPNO nekomplikovat

Mnoho společností v současné době ještě neumí v určitých situacích správně pracovat se systémem SEPNO. Díky tomu vznikají praktické problémy.

Jako příklad uvedu přepravu nebezpečných odpadů v rámci mobilního zařízení ke sběru a výkupu.

Odesilatelem musí být podle zákona č. 185/2001 Sb., § 40 odst. 3, provozovatel mobilního zařízení. Příjemcem může být pouze stacionární zařízení. Při nutnosti dodržení tohoto postupu a možná i z důvodu neznalosti společnosti při příjmu do mobilního zařízení nepoužijí více míst nakládky a vypracují ohlašovací list za své zařízení se správnou koncovkou a uvedeným místem nakládky.

Toto opakují pro každého původce, kterého aktuálně svezou na svozové trase.

Výsledkem pak je:

 1. počet účastníků – např. 30 = 30 listů OLPNO
 2. počet přeprav je 30 = 30 x IČOL
 3. na příjmu 30 x razítko příjemce ke každému listu
 4. v SEPNO 30 x opravit a 30 x potvrdit
 5. neexistence celkového součtu hmotnosti předávaných odpadů
 6. nemožnost tisku přehledu všech míst nakládek

Jaké je tedy správné řešení? Vystavit jen jeden ohlašovací list s příslušným počtem nakládek:

 1. počet účastníků 30 = 1x OLPNO = počet cca 10 vytištěných listů
 2. počet přeprav = 1 x IČOL
 3. na příjmu 1 x razítko
 4. v SEPNO 1 x potvrzení
 5. existuje součet celkový součet za ohlášení
 6. existuje přehled všech míst nakládek
 7. práce se šablonami
 8. méně vyplňování – není nutné zadávat část 1 z OLPNO = spora času při ohlašování
 9. méně vytištěných papírů
 10. jednodušší administrativa

Pokud byste si chtěli ohlašování prakticky vyzkoušet, je to možné na některém námi pořádaném školení. Více informací najdete na webové stránce www.inisoft.cz/skoleni. Také víme, jak byste si mohli práci při ohlašování a evidenci přepravy nebezpečných odpadů zefektivnit, zdokonalit a zajistit soulad dat s ročním hlášením o produkci a nakládání s odpady a to prostřednictvím specializovaného modulu OLPNO v programech EVI 8SKLAD Odpadů 8.

 

 Ing. Václav Kuncl
INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: