485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

OLPNO – modul v EVI 8 a SKLAD Odpadů 8

SEPNO a modul OLPNO

     Tento modul vzniknul na základě nové legislativní povinnosti elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do systému ISPOP (SEPNO). Nahrazuje původní modul EPNO, který v programu EVI sloužil od roku 1998 k evidenci přepravy nebezpečných odpadů a k tisku Evidenčních listů (ELPNO).

     O modul OLPNO lze rozšířit program EVI 8 a nově také program SKLAD Odpadů 8. Modul OLPNO je určen pro tvorbu a tisk Ohlašovacích listů nebezpečných odpadů podle aktuální Přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Umožňuje propojení se Systémem evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO, který je součástí Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP.

Základní funkce modulu OLPNO

  • jednoduchá tvorba ohlašovacích listů

  • funkce pro ohlášení, tisk, změnu, potvrzení, zrušení

  • funkce pro kopírování záznamů o přepravě, tvorba šablon

  • online komunikace s ISPOP (SEPNO)

  • vlastní evidence = Vaše data máte pod kontrolou

  • hlídání uplynutí zákonných termínů

  • upozornění na blížící se termíny pro ohlášení, změny a potvrzení

  • načtení ohlášených údajů z ISPOP (SEPNO)

  • hromadné stažení (synchronizace) všech dotčených ohlášených přeprav z ISPOP (SEPNO)

Více informací zde:  EVI 8, SKLAD Odpadů 8

Návod na používání modulu OLPNO

Ukázka modulu OLPNO v EVI 8

Cena OLPNO

Mám zájem o modul OLPNO