OLPNO – Nový modul v EVI 8 a SKLAD Odpadů 8

SEPNO a nový modul OLPNO

     Tento modul vzniknul na základě nové legislativní povinnosti elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do systému ISPOP (SEPNO). Nahrazuje původní modul EPNO, který v programu EVI sloužil od roku 1998 k evidenci přepravy nebezpečných odpadů a k tisku Evidenčních listů (ELPNO).

     O nový modul OLPNO lze rozšířit program EVI 8 a nově také program SKLAD Odpadů 8. Modul OLPNO je určen pro tvorbu a tisk Ohlašovacích listů nebezpečných odpadů podle aktuální Přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Umožňuje propojení se Systémem evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO, který je součástí Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP.

Upozornění:  Z důvodu nedostupnosti elektronického systému přepravy nebezpečných odpadů – SEPNO jsou všechny komunikační funkce modulu OLPNO se systémem nedostupné (vypnuté). Spuštění systému SEPNO zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Více informací na www.ispop.cz. Jakmile bude systém SEPNO spuštěn, budou vydány aktualizace programů EVI 8SKLAD Odpadů 8 s modulem OLPNO, kde budou funkce pro komunikaci se SEPNO zpřístupněny (zapnuty).

Základní funkce nového modulu OLPNO

  • jednoduchá tvorba ohlašovacích listů

  • funkce pro ohlášení, tisk, změnu, potvrzení, zrušení

  • funkce pro kopírování záznamů o přepravě, tvorba šablon

  • online komunikace s ISPOP (SEPNO)

  • vlastní evidence = Vaše data máte pod kontrolou

  • hlídání uplynutí zákonných termínů

  • upozornění na blížící se termíny pro ohlášení, změny a potvrzení

  • načtení ohlášených údajů z ISPOP (SEPNO)

  • hromadné stažení (synchronizace) všech dotčených ohlášených přeprav z ISPOP (SEPNO)

Více informací zde:  EVI 8, SKLAD Odpadů 8

Návod na používání modulu OLPNO

Ukázka modulu OLPNO v EVI 8

Cena OLPNO

Mám zájem o modul OLPNO