OLPNO – Nový modul v EVI 8 a SKLAD Odpadů 8

SEPNO a nový modul OLPNO

     Tento modul vzniknul na základě nové legislativní povinnosti elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů do systému ISPOP (SEPNO). Nahrazuje původní modul EPNO, který v programu EVI sloužil od roku 1998 k evidenci přepravy nebezpečných odpadů a k tisku Evidenčních listů (ELPNO).

     O nový modul OLPNO lze rozšířit program EVI 8 a nově také program SKLAD Odpadů 8. Modul OLPNO je určen pro tvorbu a tisk Ohlašovacích listů nebezpečných odpadů podle aktuální Přílohy 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Umožňuje propojení se Systémem evidence přepravy nebezpečných odpadů SEPNO, který je součástí Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností ISPOP.

Upozornění:  Aktuálně jsou všechny komunikační funkce modulu OLPNO se systémem SEPNO nastavené na testovací prostředí. Spuštění systému SEPNO je plánováno k 2.5.2018. Více informací zde. Jakmile bude ostrý provoz systému SEPNO spuštěn, dojde v programech EVI 8SKLAD Odpadů 8 k automatickému přenastavení. Budeme Vás včas informovat.

Základní funkce nového modulu OLPNO

  • jednoduchá tvorba ohlašovacích listů

  • funkce pro ohlášení, tisk, změnu, potvrzení, zrušení

  • funkce pro kopírování záznamů o přepravě, tvorba šablon

  • online komunikace s ISPOP (SEPNO)

  • vlastní evidence = Vaše data máte pod kontrolou

  • hlídání uplynutí zákonných termínů

  • upozornění na blížící se termíny pro ohlášení, změny a potvrzení

  • načtení ohlášených údajů z ISPOP (SEPNO)

  • hromadné stažení (synchronizace) všech dotčených ohlášených přeprav z ISPOP (SEPNO)

Více informací zde:  EVI 8, SKLAD Odpadů 8

Návod na používání modulu OLPNO

Ukázka modulu OLPNO v EVI 8

Cena OLPNO

Mám zájem o modul OLPNO