485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

     Termín 15. 2. 2017 se nezadržitelně blíží a proto Vám přinášíme shrnutí ohlašovacích povinností k tomuto datu.

 

Hlášení o odpadech

     Všechna výše uvedená hlášení se zasílají v elektronické podobě v datovém standardu do systému ISPOP. Způsob vyplnění ročního hlášení je různý a záleží na nástroji, který k tomu použijete. Nejsnadnějším řešením je použití programu EVI 8, který automaticky převede průběžnou evidenci do podoby ročního hlášení. Zároveň EVI 8 umožňuje ze stejných dat připravit i výkaz ODP 5-01 pro Český statistický úřad. Ať už použijete jakýkoliv nástroj, je důležité vědět, že systém ISPOP obsahuje řadu kontrol, které odhalují případné chyby ještě před samotným přijetím hlášení v tomto systému. Každé hlášení o odpadech prochází následně dalšími kontrolami a ověřením na místně příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a úřadech správních obvodů hl. m. Prahy (ORP a SOP). Tyto kontroly se realizují v programu EVI 8 Obec a vycházejí ze zadání MŽP resp. CENIA (České informační agentury životního prostředí). Cílem všech kontrol je nalezení nejen formálních nesrovnalostí, ale i obsahových chyb. Na některé z důležitých kontrol Vás níže upozorníme. Výhodou programu EVI 8 určeného pro firmy je, že tyto kontroly v sobě také obsahuje a to včetně podrobného popisu a doporučení jak zjištěné problémy vyřešit.

     Pozn.:  Společně s nápovědou k programu EVI 8 je uživatelům k dispozici v případě uzavření servisní smlouvy i technická podpora každý pracovní den od 8:00 do 16:00, pravidelné aktualizace i helpdesk.

Přehled nejdůležitějších obsahových kontrol:

Kontroly na celostátní úrovni

     Údaje z jednotlivých hlášení o odpadech se každoročně sehrávají do centrální databáze ISOH. Agregované informace jsou veřejně dostupné v internetové aplikaci VISOH. Pro účely státní správy jsou k dispozici v internetové aplikaci ALLISOH. Inspektoři ČIŽP i pracovníci krajských úřadů a ORP tak mají přístup do centrální databáze a mohou provést např. křížové porovnání dat z hlášení konkrétního původce a oprávněné osoby. Zároveň se z centrální databáze každoročně zjišťují subjekty, které měly podat hlášení a neučinily tak.

     Upozornění: Chcete-li vědět více, využijte naše služby v oblasti poradenstvíškolení.

 

Hlášení o obalech

     Tato hlášení se z ISPOP zpracovávají rovněž v systému ISOH. Ověřovatelem je přímo MŽP resp. CENIA. Pro ohlašovatele jsme již před několika lety vytvořili snadno ovladatelný program OBAL 8, který umožňuje z průběžné evidence obalů hlásit jak na MŽP přes systém ISPOP, tak čtvrtletně autorizované obalové společnosti EKO-KOM.

 

Petr Grusman, INISOFT s.r.o.

Sdílejte tento článek: