Všem firmám a podnikatelům umožní jednoduše splnit všechny evidenční a vykazovací povinnosti vyžadované zákonem. V souladu se zákonem 477/2001 Sb. (o obalech), umožňuje vést evidenci obalů podle náležitostí Vyhlášky č.641/2004 Sb.

Hlavní výhodou je možnost výběru mezi vedením evidence a tvorbou ročního Výkazu pro MŽP ČR nebo možností předvyplnění čtvrtletního výkazu pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM a.s., (ve formě MS Excel).

Po vyplnění následujícího formuláře začne stahování souboru ...

Prosíme o vyplnění Vašich údajů. Pro všechny registrované zájemce o programy řady INISOFTware pravidelně připravujeme cenově zvýhodněné nabídky.

Co program obsahuje?

Program OBAL 8 vychází ze zákona č. 477/2001 Sb. (o obalech, v platném znění) a k němu příslušných prováděcích vyhlášek č. 116/2002 Sb.641/2004 Sb. Umožňuje podnikatelům a firmám vytvářet evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu a zaznamenávat množství zpětně odebraných obalů včetně vratných a opakovaně použitelných.
U zpětného odběru lze dále sledovat způsob nakládání v zákonném rozsahu s nepovinnou vazbou na evidenci odpadů (kompatibilní s programem pro vytváření evidence odpadů EVI 8 evidence odpadů - společný adresář subjektů, totožné ovládací prvky, jednotná datová forma). Evidenci lze vytvářet v rámci celé organizace nebo selektivně za každou provozní jednotku zvlášť, přičemž program automaticky vygeneruje příslušné tiskové sestavy podle požadavků zákona:

  • Příloha č. 1 vyhlášky 641/2004 Sb. - Roční výkazy o obalech a odpadech z obalů
  • Příloha č. 2 vyhlášky 641/2004 Sb. - Roční výkaz o opakovatelně použitelných obalech, které vyhovují kritériím § 13 odst. 2 zákona o obalech
  • Příloha č. 3 vyhlášky 641/2004 Sb. - Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech (tj. nedosahují opakovaného použití alespoň 55% hmotnostních)
  • Příloha č. 4 vyhlášky 641/2004 Sb. - Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu méně než 0,3 tun obalů/rok

Organizace, jenž spolupracují při nakládání s obaly s autorizovanou obalovou společností, např. EKO-KOM, a.s., mohou v programu též využít export určený právě pro tuto společnost.

Program obsahuje všechny potřebné číselníky a usnadňuje uživateli tvorbu evidence svou přehledností, logikou zadávání údajů, jednoduchým převodem množství na hmotnostní jednotky (např. ks -> t, m3 -> t) a řadou dalších automatických funkcí, filtrů a přehledů.

Jakoukoliv evidenci nebo výkaz lze poté dále ukládat do formátu TXT, RTF nebo HTML. Všechny tiskové sestavy jsou volně editovatelné uživatelem. K usnadnění vedení evidence obalů je k dispozici řada funkcí jako např. možnost vytvoření přesné kopie dřívějších evidenčních záznamů, možnost zadání univerzálního přepočtového koeficientu na množství u každého druhu obalu, společný číselník obalů s možností různého režimu zpoplatnění EKO-KOM apod.

Na míru zákonu

Program OBAL 8 vychází ze Zákona o obalech č. 477/2001 Sb., a příslušných vyhlášek. Program obsahuje plné znění příslušných zákonů, vyhlášek.

Vzhled programu

Úvodní obrazovka

Adresář subjektů a kontaktů

Číselník obalů

Evidence obalů na trh / do oběhu

Evidence zpětného odběru obalů

Tisk zákonných výkazů

Tisk zákonných výkazů – Příloha č. 1

Tisk zákonných výkazů – Příloha č. 3

Export hlášení do ISPOP

Tvorba čtvrtletního výkazu pro AOS EKO-KOM a.s.

Čtvrtletní výkaz pro EKO-KOM a.s.

 

OBAL Provoz

Tento typ programu je určen pro firmy, které nepožadují rozlišovat svou evidenci dle jednotlivých závodů, středisek či provozoven. Program OBAL Provoz tedy umožňuje vytvořit pouze jednu evidenci obalů. V případě, že Vám tento produkt nevyhovuje a potřebujete svou evidenci rozčlenit dle jednotlivých středisek v rámci jedné společnosti, je pro Vás vhodný program OBAL Firma.

Cena od 1 990 Kč

OBAL Firma

Tento typ programu je určen pro firmy, které požadují rozlišovat svou evidenci dle jednotlivých závodů, středisek či provozoven s jedním IČO. Program OBAL Firma umožňuje vytvořit více evidencí avšak pouze provozoven se stejným IČO. Pokud je Vaše společnost holdingového typu (více různých IČ), nebo chcete vést evidenci obalů komerčně, je pro Vás vhodný program OBAL Komplet.

Cena od 5 990 Kč

OBAL Komplet

Tento typ programu je určen pro společnost holdingového typu (více různých IČO) nebo pro komerční vytváření evidence obalů partnerským subjektům.

Cena od 9 990 Kč

Objednávka

Poptejte řešení přímo pro Vás!

+420 485 102 698

Zavolejte nám

pondělí až pátek 8:00 - 16:00

OZVĚTE SE MI

OBCHOD@INISOFT.CZ