485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

Vyhláška k podrobnostem nakládání s odpady v Legislativní radě vlády

9.6.2021
Dnes 9.6.2021 byla v systému VeKLEP zveřejněna poslední verze vyhlášky k podrobnostem nakládání s odpady po zapracování všech připomínek a ke schválení Legislativní radou vlády.

Kompletní materiál včetně poslední verze návrhu nejdůležitější prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech naleznete v aplikaci ODOK zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBVQEFCTC.

Poslední verze navrhovaného textu nové vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady: