485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ŠKOLENÍ - Odpadové hospodářství obce

12.5.2022
Obecní systémy, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Tento seminář pro Vás připravila Ing. Jitka Lochovská, odborník na nakládání s odpady z pohledu obce.

O čem to bude tentokrát?

Seznámí Vás s problematikou obecních systémů, upozorní na chyby při tvorbě obecně závazných vyhlášek o obecním systému, dotkne se i možností zpoplatnění komunálních odpadů a upozorní na rozdíly v kompetencích obecních úřadů a úřadů na obcích s rozšířenou působností, na práva a povinnosti státní správy a samosprávy.

Diskutovat bude i na další povinnosti stanovené ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a platné od 1. ledna 2023, např. třídění objemného odpadu nebo novinky ve vedení průběžné evidence, ale dozvíte se také:

  • zda je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo vám postačí sběrné místo
  • co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku
  • jestli je povinností obce zajistit třídění objemného odpadu

 

Odpadové hospodářství obce

Obecní systémy, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Setkat se můžeme v Praze a v Olomouci.

Chci se přihlásit

 

​ 

Těšíme se na Vás.

Kompletní nabídku seminářů najdete zde