Odpadové hospodářství obce– obecní systémy, kontrolní činnost a další kompetence obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

Popis

Seminář je určen nejenom pro samosprávu, ale i pro státní správu. Seznámíme Vás s problematikou obecních systémů, upozorníme na chyby při tvorbě obecně závazných vyhlášek o obecním systému, dotkneme se i možností zpoplatnění komunálních odpadů a upozorníme na rozdíly v kompetencích obecních úřadů a úřadů na obcích s rozšířenou působností – práva a povinnosti státní správy a samosprávy.

Včas Vás upozorníme i na další povinnosti stanovené ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a platné od 1. ledna 2023, např. třídění objemného odpadu nebo novinky ve vedení průběžné evidence.

Cena 3 385,00 Kč
Cena bez DPH pro jednoho účastníka. Máte-li zájem poslat na školení více než dva účastníky, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Cena zahrnuje i základní občerstvení.
Kód školení202208

Téma:

Provedeme Vás napříč legislativou vztahující se k odpadovému hospodářství, nejenom ve vztahu občan - obec a obecní systémy, ale i z pohledu obce jako původce odpadu. Poradíme Vám, jak správně zpracovat obecně závaznou vyhlášku obce o systému nakládání s odpady a provázat ji se službami nabízenými oprávněnými osobami. Poradíme Vám, jak správně zařazovat odpady produkované občany a jak správně zapojit podnikatele do obecních systémů. Dotkneme se zpětného odběru výrobků s ukončenou životností a vysvětlíme rozdíly nové úpravy zpoplatnění občanů v zákoně o místních poplatcích.

Vysvětlíme změny v komunitním kompostování a nové povinnosti při jejich provozu. Pomůžeme Vám najít rezervy v třídění odpadu, aby Vaše obec mohla splnit nové limity vytřídění komunálních odpadů.

Je výhodné mít sběrný dvůr schválený jako zařízení dle zákona o odpadech nebo Vám postačí sběrné místo? Co znamená úprava objemného odpadu před uložením na skládku? Musí obec zajistit třídění objemného odpadu? Zodpovíme tyto i další vaše otázky a probereme také kompetence obecních úřadů při kontrolách a projednávání přestupků.

Obsah:

 • aktuální legislativa OH & metodické pokyny MŽP
 • oběhové hospodářství a cíle OH
 • definice odpadu a pojmy OH
 • povinnosti původce/obce
 • katalog odpadů & zařazování odpadů
 • informace o odpadu a označování odpadů
 • obecní systém OH & obecně závazná vyhláška 
 • oddělené soustřeďování komunálních odpadů, vč. objemného odpadu
 • komunitní kompostování
 • školní sběr - obec & škola
 • oprávnění obce & zapojení živnostníků
 • evidence odpadů a ohlašování v r. 2023
 • kontroly v odpadovém hospodářství & projednávání přestupků
 • rozdíly ve způsobu zpoplatnění komunálního odpadu

Organizace:

Školení proběhne v časovém rozmezí od 09:00 do 15:00 se dvěma přestávkami, ve kterých pro Vás připravíme občerstvení a poskytneme vám prostor pro individuální dotazy. Každý účastník od nás obdrží osvědčení o absolvování školení.

 • Ing. Jitka Lochovská

  Víte, že nevíte? Pojďme to společně změnit na "Už vím".

Místa konání jsou popsány v dokumentu, který otevřete kliknutím na příslušný název lokality.

Olomouc

Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00

Praha

Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4
TermínMísto konání semináře (katalogový list)Lektor
25.5.2022 od 9:00 Hotel Globus, Gregorova 2115, 148 00 Praha 4Ing. Jitka LochovskáObjednat
26.5.2022 od 9:00 Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 29, Olomouc 779 00Ing. Jitka LochovskáObjednat