485 102 698485 102 698

 

Centrum informací

ŠKOLENÍ – Jaké změny se dotkly činností podnikového ekologa v roce 2022 a co všechno lze očekávat v roce 2023?

26.9.2022
Povinnosti v podnikové ekologii v praxi - novinky v legislativě ochrany životního prostředí

Milí kolegové,

     víte, kterých oblastí se dotkly zásadní změny zákonů a vyhlášek v roce 2022 a co nás v podnikové ekologii čeká v roce 2023? Pojďme si společně udělat ucelený přehled změn v oblasti nakládání s odpady, obaly, chemickými látkami i při ochraně vod a ovzduší.

Neváhejte a přijďte na seminář:

Povinnosti v podnikové ekologii v praxi

– novinky v legislativě ochrany životního prostředí

chci se přihlásit

 na kterém budeme hovořit mimo jiné i o:

 • účinnosti přechodných ustanovení v odpadové legislativě pro r. 2023
  • pro původce v povinnosti podat informaci o neodděleně shromažďovaném odpadu
  • pro oprávněné osoby vést evidenci s novými kódy nakládání, pro každou činnost
  • evidovat primární a sekundární odpady
 • změnách při nakládání s obaly
 • povinnostech při nakládání s vodami
  • vzorky, limity a vyhodnocení analýz
  • povolení a jeho platnost
  • odesílání hlášení
 • definování podmínek pro bezpečné zacházení s CHLaS
  • seznamy, jejich vyhodnocení
  • k čemu slouží evidence CHLaS
 • změnách zákona č. 201/2022 Sb., o ochraně ovzduší pro rok 2022/2023
 • pro ovzduší, při dnešní energetické krizi, změna provozovaných plynových kotlů na jiné palivo
  • souhlas KÚ ke změně
  • stavební řešení
  • souhlas k provozu a návaznost na definované povinnosti spojené s prvním spuštěním


Kompletní nabídku seminářů najdete zde