Přechod z EVI 8 na IS ENVITA v souvislosti s návrhem novely vyhlášky

7.10.2022
Informace pro uživatele programu EVI 8 (pro firmy) k ukončení vývoje a podpory v souvislosti s návrhem novely vyhlášky 273/2021 Sb.

Dobrý den,

                na základě dotazů od uživatelů programu EVI 8 k vývoji a nasazení našeho nového systému ENVITA v souvislosti se zveřejněním návrhu novely vyhlášky 273/2021 Sb. apod., tj. s uvažovaným posunutím účinnosti nových pravidel pro evidenci odpadů Vás chceme informovat, že se na námi avizovaných termínech a způsobu přechodu z programu EVI 8 na ENVITA nic nemění. ENVITA bude umožňovat plnit pravidla jak podle původní již neplatné vyhlášky 383/2001 Sb. (včetně vyhlášek 352/2005 Sb. a 352/2008 Sb.), tak nová pravidla, která zřejmě budou návrhem novely posunuta. Vývoj i podpora programu EVI 8 pro původce i oprávněné osoby končí k 31.12.2022 (neplatí pro úřady obcí s rozšířenou působností). Pozn.: Dále upřesňujeme, že hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2022 bude z programu EVI 8 možné vytvořit i elektronicky zaslat do systému ISPOP.

Děkujeme. 

                     Váš INISOFT