Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

3.10.2022
V pátek 30.09.2022 MŽP zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely vyhlášky, který řeší evidenci odpadů, kaly, zeminy a kamení atp.

     V aplikaci ODOK (https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSCJRENB5Y) byl dnes ráno zveřejněn návrh novely vyhlášky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s opdady. Reflektuje mj. na naše připomínky, které jsme společně s odbornými svazy a Českou asociací odpadového hospodářství vznesli na MŽP viz https://www.caoh.cz/aktuality/odbornici-upozornuji-na-radu-vaznych-problemu-v-legislative-evidenci-a-ohlasovani-odpadu.html. Cílem návrhu jsou především tyto úpravy:

  • Změna podmínek zákazu skládkování nebezpečných odpadů s ohledem na kapacitní možnosti zařízení v České republice
  • Posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání s odpady
  • Podmínky pro upravené kaly a pro jejich aplikaci na zemědělskou půdu
  • Vyjasnění přechodných pravidel pro přechod odpad neodpad u recyklovaných stavebních a demoličních odpadů
  • Oprava limitní hodnoty obsahu benzo(a)pyrenu a celkového obsahu polyaromatických uhlovodíků v odpadech pro zasypávání

     Lhůta pro zaslání připomínek je do 21.10.2022. 

Návrh vyhlášky a průvodní dokumenty

TypNázev přílohyVelikost přílohyDatum vložení přílohy
Obálkaob_ALBSCJRENB5Y.doc118 kB30.9.2022
Důvodová zprávazd_ALBSCJRENB5Y.docx40 kB30.9.2022
Materiálma_ALBSCJRENB5Y.docx33 kB30.9.2022
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplněnípz_ALBSCJRENB5Y.docx72 kB30.9.2022
Průvodní dopispd_ALBSCJRENB5Y.docx307 kB30.9.2022
Další příloha materiálump_ALBSCJRENB5Y.docx19 kB30.9.2022